Fri abort till sista levnadsåret!

För den amerikanska som inte kan få abort återstår att vänta på att någon av grannungarna får tag på sina föräldrars vapen, som kanske ligger och skräpar i en kartong i garderoben. Ett vådaskott i det vapenliberala landet bland småbarnen kanske ordnar en lite senare abort än man tänkt.

En massaker på high school eller universitet – som skedde i Columbine för några år sedan och som upprepade sig i Virginia i år.

National Rifle Association hävdar med starkt stöd från många amerikanska medborgare att vapnet är en rättighet som det inte ska inskränkas på.

Scott Carter – vapenhandlare i Virginia säger i en tidningsintervju med DN:s reporter Erik Ohlsson:

– USA är ett av de friaste länderna på jorden. Rätten att bära vapen är en grundsten i vår författning.

Rätten att bära vapen är en grundsten i USA:s författning. Men rätten att födas önskad är inte en grundsten i samma lands författning.

Dödsstraffet är ännu i bruk i flera delstater. Konsekvensen blir att outvecklade foster – cellklumpar – värderas högre än redan födda amerikaner.

Steven Levitt från University of Chicago och John Donohoue  från Yale University studerade effekterna av att aborten blev fri i vissa delstater i USA – The Impact of Legalized Abortion on Crime – och de kom fram till att kriminaliteten minskade i de delstater som införde legal abort. Man antog att de kunde bero på att oönskade barn var mer benägna att begå brott än andra. Ofta eftersom deras mödrar var för unga, fattiga eller på andra sätt oförmögna att ta hand om barn på ett optimalt sätt.

Man har protesterat mot rapporten och menar att den inte kommit till på ett korrekt sätt. Jag är ändå benägen att tro att detta borde bli följden utan att ha sett en rapport. Inte så att jag tror att alla oönskade barn som trots allt föds skulle bli kriminella – men om kampen för en abort leder till en förlossning så är förutsättnignarna för att det barnet ska få en lika god start som ett barn som önskats fram något sämre.

Att sträva mot att alla barn som kommer till världen är önskade är att sträva mot en utopi – men om abort och preventivmedel vore mer tillgängliga för alla människor så skulle vi närma oss denna utopi med stormsteg.

Att kämpa mot fattigdomen är lättare för en fattig familj – om det inte föds ett nytt litet barn per år. Graviditet tär dessutom mycket på en frisk och stark kvinnas kropp, och är man redan sjuk och svag kan en graviditet vara en katastrof för familjen. Dödligheten är stor bland fattiga barnaföderskor.

Kristdemokraternas Göran Hägglund vill att utländska kvinnor ska kunna komma till Sverige och få abort – när de förvägrats detta i sitt hemland. Detta är stort av Hägglund. Särskilt som många i hans eget parti uttalat en stark antipati mot abort. Man ville sänka gränsen för när en abort fick utföras – vilket i så fall lett bland annat till att utländska kvinnor inte kunnat komma till Sverige och ta bort det outvecklade och oönskade foster som växer i deras kroppar. Tyvärr är det bara kvinnor som har råd som kommer att kunna utnyttja denna möjlighet. Men det är ett steg – om än litet – för kvinnor som tidigare helt förvägrats rätten att få bestämma över sin kropp.

Göran Hägglund vann dock denna strid  och jag gratulerar.

Det finns olika sätt att tolka religionerna på. Kanske lika många som det finns utövare. Därför kan vi inte med bestämdhet uttala oss om att kristna är sådana, muslimer är sådan och judar sådana – till exempel.

Både Göran Hägglund och abortmotståndarna i USA är protestanter. Men Hägglund verkar tänka ett steg till.

Jag vet inte hur han ställer sig till stamcellsforskning. I KD:s program står att man ska inrikta sig på vuxna människors stamceller – inte alls använda befruktade ägg. Hur ställer man sig till att en familj där ett barn är svårt sjukt – men kan räddas via ett friskt syskon – skaffar detta syskon – som i fallet med familjen Richardson, föräldrar till fyraårige Felix. För hans storebror Mattias är det tyvärr redan för sent. Mattias har drabbats av en ämnesomsättningssjukdom som gör att han varken kan tala, höra eller se.

Familjen vill nu skaffa detta lilla syskon som skulle kunna rädda livet på Felix.

Hur det skulle kunna gå till kan man se här.

Läkaren och författaren P. C. Jersild vänder sig i ett inlägg i DN  mot de religiösa krafter som vill hindra medicinsk utveckling. Han menar att de alltid finns med som en bromskloss när man diskuterar för- och nackdelar i Statens medicinsk-etiska råd.

Jersild berättar i samma inlägg om att kristdemokraterna är emot denna typ av insatser – att familjen Richardsson – om Kristdemokraterna fått bestämma – inte hade givits tillfälle att rädda sin son Felix.

Argumenten mot hade kunnat vara att det nya barnet inte skulle känt sig välkommet.

Men jag tror tvärtom – det nya barnet är ju välkommet i så många bemärkelser – att det nästan kan vara tungt att bära. Tänk att vara den som räddar livet på storebror/storasyster.

Men för att återknyta till USA och deras värnande om outvecklade cellklumpar. Kanske kan man se dödstraffen och de liberala vapenlagarna som ”Fri abort intill det sista levnadsåret”.

Det som inte läkarna får göra med fostret – gör elektriska stolen med fostren när de utvecklats till människor och vuxit upp och kanske råkat ut för tråkigheter.

Fri abort till alla kvinnor – oavsett religiös tillhörighet och fria preventivmedel till alla vuxna över hela världen – och vi har kommit ett stort stycke mot en bättre värld. Där barn föds önskade, familjer har möjlighet att ta hand om sina barn och ingen behöver oroa sig – utan kan njuta av sexuell närhet med sin älskade.*

*Vad gäller homosexuella är kanske befruktningen inget orosmoment – men könssjukdomar är – därför är fria kondomer lika viktigt för bisexuella och homosexuella som för heterosexuella.

Känd scen med elektrisk stol…

2 kommentarer

  1. […] Fri abort till sista levnadsåret! […]

  2. Vadå för unga eller för fattiga att ta hand om dem på ett bra sätt?
    Vet du om att det är just den attityden, att unga/fattiga/ensamstående/svarta SKA göra abort har skapat ett enormt abortmotstånd bland fattiga kvinnor i USA?
    Ett abortmotstånd som inte har med fundamentalistisk religion att göra, utan för att attityden du gav uttryck för ,som Clinton och Reagan hade har oerhört obehagliga stråk av såväl rasism, kvinnoförakt och klassförakt.
    Fri abort, javisst, men ingen annan ska tala om vilka grupper som SKA göra det och inte.
    Och kvinnor ska inte göra abort för samhällets skull.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s