Yttrandefrihet till varje pris

Frågan är om man verkligen ska få yttra precis vad som helst offentligt.

Och är det okej att tex sätta upp en staty som hyllar Hitler eller Stalin? Får vi publicera texter där vi skriver om judesvinet Goldberg eller den muslimske hunden Ahmed?

Skulle det vara okej om Jyllandsposten publicerat en svastika på första sidan av sin tidning – och sedan hävdat rätten till yttrandefrihet?

Nordisk familjebok (Uggleupplagan, del 13, Johan-Kikare, spalt 239) skriver om judesuggan:

Judesuggan, konsth. Svinet är enligt den mosaiska lagen ett orent djur. Redan i gamla testamentet har judens motvilja mot svinkött gifvit anledning till hån, som han sedan alltjämt utsatts för ända in i våra dagar. Mot medeltidens slut tog sig detta hån ett uttryck i bild, som kan benämnas ”Judesuggan”: mosaiska trosbekännare, karakteriserade af sina spetsiga hattar, suga en suggas spenar. Innebörden synes klar: att begabba judarna genom att sätta dem i en nära och grotesk förbindelse med det, som för dem betydde höjden af orenhet. Motivet har emellertid erhållit mycket utförliga litterära kommentarer.
1) Som afbildning af ett straff, som borde öfvergått judarna. I ett fastlagsspel af Hans Rosenbliit (”Ein spil von dem herzogen von Burgund”) skildras Judesuggan utförligt som den högsta tänkbara straffart för judar, som åtföljt den falske Messias eller Antikrist. Skildringen är tydligt inspirerad af existerande bilder eller träsnitt.
2) Som skyddsmedel mot judarna. En senare åsikt menar, att medeltiden anbragte Judesuggan öfver sådana städers portar, där judarna icke fingo komma in, på kyrkors exteriörer för att afskräcka judarna från att gå in o. d. Detta utvecklas bl. a. i en skrift tryckt i Wittenberg 1596 (se Brandt, ”Der dom zu Magdeburg”, 1863, sid. 51). Ingen af dessa förklaringar är dock antaglig. Motivets uppkomst är alltjämt oklar; möjligen har det i rent yttre måtto sitt ursprung från någon missförstådd Romulus- och Remusbild. Judesuggan förekommer mest i Tyskland, på kyrkor och rådhus som relief från 1200-talet, i träsnitt äfven på 1400-talet, senare mera sällsynt i antisemitiska skrifter. I Sverige finnes en i sin art monumental judesugga på en konsol i Uppsala domkyrkas koromgång.(se fig.) på en af konsolerna i Uppsala domkyrkas koromgång, från 1300-taiet.

Judesuggan i Uppsala

Äfven på en kalkmålning i Husby-Sjutolfts kyrka i Uppland – från slutet af 1400-talet – finnes en judesugga. En äldre värdigare stridsbild mot judendomen var Synagogan (se Ecclesia). Jfr J. Roosval, ”Legender och symboler i Upsala domkyrkas koromgång” (1908).
J. B.

Wittenberg 1596

Sida ur den wittenberska text från 1596, som omnämns i Nordisk familjebok.

Utanpå Stadskyrkan i Wittenberg kan man se en relief föreställande en judesugga. I Wittenberg verkade Luther – som var kritisk till judendomen och dess mysticism, som han kallade vidskepelse. Luther förde en mycket hätsk retorik mot judar. Hans ”Von den Juden und ihren Lügen” (Om judarna och deras lögner) har beskrivits av den brittiske historikern Paul Johnson som det första moderna antisemitiska dokumentet*.

Judesuggor har sedan förekommit i den tyska bildvärlden ända fram till andra världskriget – då hatet mot judarna kulminerade.

Ska vi sätta upp muslimska hundar i våra rondeller så måste det vara okej att åter sätta upp judesuggor i kyrkorna. Varför skulle man få skända en religiös grupp – men inte en annan? Frågan är vad det leder till. Vad är motivet till att man vill skända en religiös symbol?

Själv är jag tveksam till att låta yttrandefriheten verke totalt oinskränkt. Jag förhåller mig till den ungefär som jag förhåller mig till humor. Det är okej att sparka uppåt och det är okej att sparka sig själv – men jag anser inte att det är okej att sparka neråt.

Dvs – vi sparkar inte de svaga grupperna i samhället – om vi inte tillhör dem själva. Som cp-skadad är det okej att skämta om cp-skadade, som jude att skämta om judar, som socialbidragstagare att skämta om socialbidragstagare.

Om en person som har det gott ekonomiskt ställt hade skämtat om socialbidragstagare hade det blivit smaklöst.

Att skämta med de svaga grupper som vi själva inte tillhör är en svår balansgång som få klarar – utan att hamna i von obenperspektiv.

Lisa Lampanelli klarar det – hon driver med alla – även med sig själv och sin övervikt och sitt dåliga samvete för att hon är vit i USA.

Hillelberg

Lars Hillersberg klarade det – han svarade på en fråga om han hatade judar med att: ”Ja – jag hatar judar – jag hatar alla människor.”

Lars Vilks

Frågan är om Lars Vilks klarar det…

Wikipedia om judesuggan – på tyska

Wikipedia om judesuggan – på engelska

Lisa Lampanelli på YouTube

Wikipedia om Lisa Lampanelli

Wikipedia om Lars Hillersberg

Lars Vilks muslimska rondellhund

NWT om utställningen ”Hunden i konsten”

SvD om rondellhunden

SvD: Jyllandsposten refuserade karikatyrer av Jesu uppståndelse – tre år innan publiceringen av Muhammedteckningarna – eftersom teckningarna på Jesus kunde anses stötande av tidningens kristna läsare.

43 kommentarer

 1. Yttrandefrihet till varje pris? I sådana fall så gick väl gränsen vid Ecce Homo. I vår kultursfär så är det knappast frapperande att framställa Muhammed som en hund, det är mycket värre att framställa Jesus som läderbög, i kyrkan, du kan fråga vilken gammal tant du vill.

 2. robsten:
  Är det illa att framställa Jesus som läderbög? Jag vet inte hur Jesus sexuella läggning såg ut – men att kalla någon för bög – är det en förolämpning? Menade fotografen Elisabeth Ohlson Wallin att hon ville förolämpa Jesus genom att framställa honom som bög?

  Jag har inte sett att Jesus skulle ha uttalat sig nedsättande om homosexuella.
  Snarare har han väl försvarat de svaga i samhället?

  Han försvarar äktenskapsbryterskan med att den som är utan skuld kastar första stenen.
  Han tar den prostituerade kvinnan till sig. Den kvinna som i Bibeln inte har något namn – men som kyrkan gärna velat förväxla med evangelisten Maria från Magdala. Kyrkan gör alltså en hora av en av Jesu lärjungar – för att minska hennes betydelse – vilket indirekt leder till att man skändar Jesus.
  Maria från Betania, Martas syster hjälper inte till med att laga mat (vilket kvinnor förväntades göra) – utan lyssnar på Jesus – vilket endast männen förväntades göra. Jesus försvarar Marias vilja att lyssna på honom istället för att stå i köket.
  http://www.bibelsajten.nu/visaAtillo.asp?id=16&artID=206

  Jag tror inte att Jesus skulle ha försvarat de så kallade ”normala” idag heller.

 3. Men varför för du inte samma resonemang kring muslimerna då? menade konstnären att kränka Muhammed genom sina teckningar? Har konstären någonsin sett hundar som dåliga djur o.s.v. Du är orationell alldeles uppenbart, samma kritik och egen framställan som görs mot kristendomen måste väl få göras mot islam i ett demokratiskt samhälle? Vi kan INTE ha en nivå för en religion och en helt annan nivå för en annan, jag ställer inte upp på det och det gör inte en majoritet av det svenska folket heller, det är jag övertygad om utan en TEMO i frågan.
  Nu var det absolut INTE menat som ett slag mot de homosexuella, detta att ta upp Ecce Homo, du missförstod mig, det var ett slag mot kristendomen på flera sätt. Inget säger i bibeln att Jesus var homosexuell heller, då är det missfirmelse att framställa han som sådan, lika lite som man skall framställa en homosexuell som hetero, skall man göra tvärt om. Man gör bara inte så.

  -”Snarare har han väl försvarat de svaga i samhället?”-
  Ja precis, han var politiskt inkorrekt, det är det som är så lustigt. jag tror Jesus i dag skulle stå på min sida, inte din, du har den politiska makten på din sida, de tycker ju som dig, allt ifrån KG Hammar till våra yrkespolitiker. tror du Jesus som stod på de svagas sida skulle sälla sig till den politiska makten? Då kunde det väl kvitta.
  -”Han försvarar äktenskapsbryterskan med att den som är utan skuld kastar första stenen.”-
  Ja, den inställningen gillar jag, och det är därför jag är kritisk till Islam, de är snarast kända för att verkligen kasta första stenen, i bokstavlig mening här.

  Sedan har jag en känsla av att du försöker göra den islamiska rörelsen till någonting ”svagt”, men jag måste missta mig, det vore ju absurt.

 4. robsten:
  Jag har inte frågat Lars Vilks om han menade att kränka muslimer när han framställde Muhammed som hund, men om han framställt Abraham eller en annan viktig person i den judiska läran som gris så hade troligen de mosaiska församlingarna och Israelvännerna reagerat.

  Att den politiska makten i Sverige anser att religiösa grupper inte ska kränkas handlar inte så mycket om var sympatierna finns utan mer om att vi i Sverige har skapat en tradition av att verka i samförstånd – istället för provokation och konflikt. Hårda tag mot en grupp stärker ofta gruppen och skapar en samhörighetskänsla – ”vi mot dem”.
  Många av Tysklands judar var sekulariserade när Hitler tog makten – i och med att de förföljts så stärktes tron på den mosaiska läran. Och idag har flera av de ortodoxa grupperna som tidigare nästan somnat in – vaknat till liv igen.
  Nu svartmålas muslimer – vilket kan leda till att många muslimer attraheras av de extremare formerna av islam.

  Vad uppnår man med att framställa Muhammed som hund?
  Är det ett sätt att närma sig varandra i samförstånd? Är det ett sätt att få slut på kränkande behandling inom islam?
  Nej – jag tror mer på att nyfiket närma sig islam, kristendom, judendom – eller vilken religion som helst som verkar främmande – och kanske skrämmande. Att se att de finns olikheter – men också likheter. Och att se att mellan dessa tre finns fler likheter än olikheter.

 5. […] Mitt tidigare inlägg i yttrandefrihetsfrågan […]

 6. Här är ytterligare ett tecken på att SVT vägrar sända nyheter som diskuterar islam. Eftersom TT tyckt att nyheten om att Lars Vilks muhammedhund är riksangelägen, så har den kommit med i alla dagstidningars webbupplagor. Jag ringde till Sveriges Television, för att fråga varför de ej tänker ta upp nyheten. De har valt bort den. Den kommer varken att finnas på deras webbplats eller i någon nyhetssändning. SVT meddelade däremot vilka reprisinslag från veckan som de dammar av istället och sänder, exempelvis nyheten om att EU inte anser att Sverige får ha olika alkoholskatter. Den nyheten tänker de sända idag igen, trots att de visat den igår eller i förrgår.

  Jag är säker på att SVT inte vågar ta med nyheten om Lars Vilks rondellhund. Vägra betala TV-licens för SVT som inte vågar ta upp viktiga nyheter om censur i yttrandefriheten! Och det är inte första gången som SVT vägrar sända om nyheter där ämnet islam står under lupp. Nyheten om skolchefen för Al-Mustafaskolan i Järfälla som vill införa sharia i skolan, meddelade SVT mig också att de valde bort, trots att stora rikstäckande tidningar tagit upp den.

 7. Ja. Till varje pris.

 8. Varför måste man undvika von obenperspektiv för att få skämta och driva med grupper? Nazisterna är en oerhört svag grupp, det finns en handfull av dem i Sverige och de är hatade av precis alla andra människor. Med ditt resonemang vore det alltså smaklöst att driva eller förlöjliga nazister, om man inte lyckas göra det väldigt försiktigt och utan att kränka dem. Det tycker jag är helt fel, om jag tycker illa om nazister vill jag ha rätten att bespotta dem och (verbalt) angripa dem hur jag vill, oavsett hur svaga och utsatta de än är.

  Muslimer, å andra sidan, är ju inte direkt en utsatt grupp. De är den näst största och snabbast växande religionen i världen. Det finns en bra bit över en miljard muslimer i världen. Knappast en ”svag grupp”. Men varför ska det spela någon roll? Om jag ogillar muslimer vill jag vill jag ha rätten att bespotta dem och (verbalt) angripa dem hur jag vill. Om de sedan utgör en stark eller svag grupp är fullständingt irrelevant.

 9. -”men om han framställt Abraham eller en annan viktig person i den judiska läran som gris så hade troligen de mosaiska församlingarna och Israelvännerna reagerat.”-

  Tycker du då att de skulle vara försvarligt att de reagerade? ja sannolikt, men när har de svenska lutheranska församlingar rätt att reagera enligt dig? Aldrig sannolikt, det är här jag anser att du är ologisk. Det GÅR helt enkelt inte att försvara Ecce Homo och samtidigt tycka att dessa barnteckningar (ja de skulle kunnat vara barnteckningar ritade av en uttråkad elev på en mattelektion i princip” är djupt kränkande för en religion och därför censureras.

  -”Att den politiska makten i Sverige anser att religiösa grupper inte ska kränkas handlar inte så mycket om var sympatierna finns utan mer om att vi i Sverige har skapat en tradition av att verka i samförstånd – istället för provokation och konflikt.”-

  Den traditionen var fin och bra i början, i en tid då svärdet talade i stället för ordet, nu är den driven så långt denna princip så den är parodisk. Dessutom kommer konflikterna nu från annat håll, svenskar som tycker sig att vi lägger oss platt för islam och därför gör avkall på yttrandefriheten, detta är ingen framkomlig väg i långa loppet, till syvende och sist är svenska politiker beroende av att folk faktiskt röstar på dem. dessutom är det en religiös grupp man alldeles uppenbart behandlar med silkesvantarna på. Men som den diplomat jag ändå är skall jag inte vara omöjlig. Så om någon konstnär får framställa Muhammed som homosexuell, naken i en moské, likt Jesus i Ecce Homo, då skall jag högtidligt ta tillbaka mina ord. Du stödjer naturligtvis en sådan utställning, allt det du tidigare sagt här pekar ju mot det, eller hur?

  -”stället för provokation och konflikt. Hårda tag mot en grupp stärker ofta gruppen och skapar en samhörighetskänsla – ”vi mot dem”.”-

  Rent principiellt så stämmer detta ofta, men man kan inte blint bara gå efter denna princip (som i vissa fall ÄR tillämplig) , vi har t.ex. det faktum att dessa grupper alldeles frivilligt flyttat till vårt land som de på förhand visste var kristet och sekulärt, bara det gör att principen inte är så värst tillämplig.

  -”Nu svartmålas muslimer – vilket kan leda till att många muslimer attraheras av de extremare formerna av islam.”-

  Svartmålas? På vilket sätt då?

  -”Vad uppnår man med att framställa Muhammed som hund?”-
  Jamen, det var ju för höge farao en teckning som din dotter kunde ritat på mattelektionen. konstnären ville väl testa yttrandefriheten, vad vet jag, rent konstnärligt är det ju knappast något man sitter och studerar i timmar i rätt ljus över ett glas chablis. men vad var vitsen med att framställa Jesus som läderbög då? Var det för att provocera? (jag tror den kvinnliga konstnären sade något sådant) OK. jag är provocerad och konstnären borde därmed vara nöjd, eller var det lite för många som blev provocerade? Och hade vi lite för långt minne? Och hade vi inte räknat med att Ecce Homo hela tiden skulle jämföras med Muhammedkarrikatyrer 20 år senare och att det blivit ett perfekt alibi och exempel för sådana som mig, som alltid kommer att påminna sådana som dig om denna illustra utställning?
  Sorry, varje gång denna diskussion kommer upp kommer också Ecce Homo upp, jag är (i hemlighet förstårs) nästan glad åt denna utställning, den har blivit en sådan sticka i maktens röv så de kunde aldrig ana, ”Jesus nickar förnöjt från molnkanten”.

  -”Är det ett sätt att närma sig varandra i samförstånd? Är det ett sätt att få slut på kränkande behandling inom islam?”-

  Jag vill inte ha något samförstånd just på denna punkt, därför att jag kräver att de muslimer som själva väljer att bosätta sig här accepterar de lagar och principer vi har här. naturligtvis gäller religionsfriheten dem också samt att de inte skall behöva utstå kränkningar som ANDRA inte behöver utstå, det är ju själva kontentan i våra principer.

  -”Nej – jag tror mer på att nyfiket närma sig islam, kristendom, judendom – eller vilken religion som helst som verkar främmande – och kanske skrämmande. Att se att de finns olikheter – men också likheter. Och att se att mellan dessa tre finns fler likheter än olikheter.”-

  Ja jag började med att studera lite i Koranen innan jag gick på semester här, det fanns ett ex på mitt jobb. Har du läst den? dessutom har jag frågar måpnga som är muslimer om deras religion, med påfäljd att jag någon gång anklagats för rasism, (då jag alltid frågar folk om deras tro), men det här är ju något helt annat.

 10. P: Jag ser att du postat exakt samma inlägg på Vilks sida – så jag antar att det inte direkt har koppling till mitt inlägg utan mer en uppmaning att bojkotta SVT för att de inte berättar om rondellhundarna.

 11. Henrik Sundholm:
  Så vem som helst får säga vad som helst enligt dig?
  Yttrandefriheten går före människors välmående?
  Pedofiler, massmördare, extremister – alla får säga precis vad de vill – allt i yttrandefrihetens namn?

 12. Johan:
  Som jag skrev i mitt svar till robsten – att driva med en grupp är knappast en väg till försoning. Snarare kommer den gruppen både stärkas internt – ”vi mot dem” samt bli större.
  De som känner att de inte riktigt hör till detta samhälle lockas till en grupp som ständigt bespottas.

  Detta gäller både nazister och extrema muslimska/kristna/judiska/hinduiska/buddhistiska grupper.

  Att jag vänder mig mot svartmålningen av muslimer beror till stor del på att de mycket ofta får klä skott för världens ondska. Men om vi tittar krasst på det så är det kristendomen som står för de flesta religiösa mord här i världen.
  Kristendomen är en missionerande religion, som stått för folkmord sedan långt innan korstågen, mord som fortsatt både på kontinenten och i Nordeuropa med s.k. häxbränning och dödsstraff mot de som begått ”moraliska brott” (blivit våldtagna till exempel). Folkmorden i Afrika under tiden 1600-1940 har ofta haft kristna förtecken – fast det varit krass ekonomisk vinning som stått bakom filantropin. Se t.ex. ”Kung Leopolds vålnad” av Adam Hochschild http://dagensbok.com/index.asp?id=635

  Än idag är det kristna nationer som står för de flesta övergreppen på människor i andra nationer – genom flygbombningar och sanktioner ”i den goda tankens namn”.

  Och nej – globalt sett är islam inte en liten religion – det finns många mäktiga och oerhört rika muslimer i världen. Precis som det fanns många rika och mäktiga judiska familjer i Europa innan andra världskriget, då nidbilder på judar var mycket vanliga – även i Sverige.

  Den farliga propagandan – den som leder till att en folkhop börjar angripa en person eller en grupp – består i att intelligenta och verbala människor upprepar ett hat som ett mantra i olika versioner. Som skämt, som nidbilder, som statistik.

  Det är inte de människor som klipper till varandra rent fysiskt som startar stora krig och utrotningar…

 13. […] “Nej – jag tror mer på att nyfiket närma sig islam, kristendom, judendom – eller vilken religion som helst som verkar främmande – och kanske skrämmande. Att se att de finns olikheter – men också likheter. Och att se att mellan dessa tre finns fler likheter än olikheter.” – saxat från kommentarfältet på bloggen Kronberg skrattar och ler. […]

 14. ”Kristendomen är en missionerande religion, som stått för folkmord sedan långt innan korstågen, mord som fortsatt både på kontinenten och i Nordeuropa …”

  Detta gäller i minst lika hög grad för islam. Islam har ända sedan dess grundande spridits med vapenmakt. Vare sig nordafrika länder eller flera asiatiska länder som Pakistan och Indonesien blev ”islamifierade” frivilligt utan med vapenmakt och hade inte muslimerna stoppats vid Poitiers 732 år f.kr så hade troligtvis europa blivit tvingats att bli muslimer med vapenmakt också.

  Appropå ecco homo utställningen så kan du inte hitta ett tydligare exempel på dubbelmoral än svenska journalisters reaktioner på ecco homo utställningen kontra muhammedkarikatyrerna och nu Lars Vikls tekningar. Då ecco homo utställningen skulle hållas så var det dom som var emot den som var intoleranta och bigotta och borde lära sig tolerans. Detta trots att diskusionen då enbart handlade om om det verkligen var lämpligt att utställningen skulle i Uppsala domkyrka. Då muhammedkarikatyrerna och nu Lars Vilks tekningar skulle visas upp för allmänheten var det plötsligt jyllandsopsten och Lars Vilks som ska lära sig tolerans och respekt, detta trots att vare sig jyllandsposten eller Lars Vilk har begärt att sina verk ska sättas upp i en moske så att muslimer kan konfronteras med en ny bild av sin profet.

 15. Tack för ett par mycket bra inlägg i samband med den här debatten. Du fångar väldigt mycket av det jag tänker, får se om jag lyckas formulera något själv sedan som kanske mer exakt är mina egna tankar — blir alltid svårt efter att ha läst nå’t som ligger så nära dem. =)

  Det jag tycker att det till stor del rinner ned i är respekt för andra människor och deras rätt att tänka och tro och leva efter sina egna traditioner och idéer. Och när väst skriker ”vi har yttrandefrihet” och slår sig på bröstet och samtidigt kör över en religion som tydligt säger att man inte ska avbilda någon, då visar man ingen respekt alls och begår dessutom en otroligt dubbelmoralisk handling.

  Nu kan det givetvis ändå vara rätt att på det här sättet kritisera religionen, jag tycker inte att det på något vis ska vara förbjudet. Men om det då är som Lars Vilks själv skriver på sin hemsida, ”när vi befinner oss i konsten är det relativt enkelt: Med konsten vill man ingenting särskilt”, då är det riktigt illa ställt…

 16. ”Och när väst skriker “vi har yttrandefrihet” och slår sig på bröstet och samtidigt kör över en religion som tydligt säger att man inte ska avbilda någon, då visar man ingen respekt alls och begår dessutom en otroligt dubbelmoralisk handling.”

  Skulle du kunna förklara lite närmare vad du menar. Enligt mig så innefattar yttrandefriheten även rätten att vara respektlös mot meningsmotståndare. Så jag har väldigt svårt att se dubbelmoralen du talar om.

 17. ”…vid Poitiers 732 år f.kr…”

  Det ska givetvis stå ”vid Poitiers år 732 e.kr”. Borde nog lära mig korrekturläsa mina inlägg bättre.

 18. Olof: det jag menar är att man (vanligen, givetvis inte i samtliga fall) anser att yttrandefriheten innebär att vi har full rätt att klampa på (vilket vi har) men samtidigt använder detta ”moraliska ställningstagande” till att fördöma att de lever på ett sätt som de själva anser vara rätt. Där är dubbelmoralen. Att ”vi” tar oss rättigheten att uttrycka baserat på en grundsats som i sin tur innebär att vi vägrar dem samma grundsats.

  Vet inte om det blev tydligare, jag är rätt trött nu så risken är väl att jag mer förvirrar, men jag hoppas du förstår hur jag menar att jag tänker. :-) Jag kan försöka förklara lite mer med ett exempel:

  Vi säger ”Det är alla människors rättighet att leva som de vill leva så länge det inte skadar andra människor.” Vi kan konstatera att några människors tro att man inte ska få avbilda en viss person inte på något vis ”skadar andra människor”. Vi går då emot vårat eget självuppsatta moraliska direktiv om att alla människor ska få leva som de vill leva, om vi trots dessa människors tro skapar sådana avbildningar, eftersom det faktiskt skadar dem som lever enligt en tro att avbilda personen. Deras tro baseras inte på att det är troende som inte får avbilda personen; om så vore fallet hade vi inte haft några problem så det är synd att så inte är fallet.

 19. Pedofilen muhammed är ju den som är upphov till barnäktensakp och en del annat elände i arabvärlden, det känns lite makabert när icke-muslimer sitter och bekymrar sig om att han avbildas som hund egentligen.

  På tal om folkmord så diksuteras inte 1900-talets första folkmord speciellt mycket
  http://home.swipnet.se/kosayan/forintelse.htm

  I Turkiet är det förbjudet att ens nämna det om man inte gör det bara i allmänna ordalag.

  I ett civiliserat samhälle så anser jag att det är ett minimikrav att de religiösa får tro vad de vill men att de sedan måste inse att de får hålla sin tro för sig själva. Klarar de inte av det så borde de göra som amishfolket och ta konsekvenserna av det på ett vuxet sätt och bilda ett eget community utanför det samhälle och de normer de inte klarar av.

 20. Du, kronberg, du använder lite väl tydliga förenklingar och förgrovningar som något sorts debattknep och drar exempel om massmördare och försvar för pedofiler som liknelser (?) med att avbilda muhammed som hund.

  Det här är sedan inte första gången som islam inskränker yttrandefriheten i Sverige. Sverigedemokraternas hemsida stängdes ner i strid med yttrandefriheten för en tid sedan när de tänkte publicera en bildtävling av muhammed, och då rörde det sig inte om speciellt kränkande bilder jämfört med de som finns som kränker kristendomen.

  Sedan, det handlar inte enbart om att muslimerna blir sura. Det finns en självpåtagen censur som är beroende av att alltför många muslimer är beredda att döda när deras religion kränks (som dom uppfattar det, i de flesta fall handlar det inte ens om ifrågasättanden).

  Jag funderar lite hur jag själv skulle agera. Om jag flyttade till ett annat land där vissa svenska ideal och uppfattningar kränks. Och svaret är att jag är inte i närheten så oförskämd och bortskämd som muslimerna är. Lasse Åberg drev med såna här fenomen i filmen sällskapsresan där man skämtade om svenskar som frågade om det fanns svenskt kaffe på grisfesten i Spanien som om det var något livsavgörande. Jag anser att muslimerna i hög grad påminner om dom. Muslimerna kanske skulle fundera lite själva över om de egentligen anser att de passar in i ett mångkulturellt samhälle eller om det är dags att se sig om efter någon annastans att bo.

 21. Ett förtydligande:
  Jag tycker att Lars Vilks rondellhund är ganska fin. Påminner om Ernst Josephsons sjukdomskonst som jag tycker mycket om.
  Egentligen kan man bara se att den föreställer en hund med gubbhuvud – så hade inte någon yppat att det skulle vara Muhammed så hade teckningen passerat obemärkt. Frågan är vem denne någon är – och varför det var så viktigt att poängtera att det är just profeten Muhammed som porträtterats.
  Personligen bryr jag mig inte – och jag har inget emot Lars Vilks – jag tycker mycket om Nimis – där jag varit några gånger.
  Inte heller tycker jag att teckningen är det värsta man kan göra mot en muslim.

  Men det märkliga är att om jag ifrågasätter syftet med skulpturen så går en massa människor i taket. Det kan jämföras med teckningen på det kopulerande spanska kronprinsparet – om jag ifrågasätter det så är det ingen som bryr sig.
  Man får försvara kungligheter utan att någon reagerar, men man får inte förvara muslimer utan att det blir ett ramaskri.

 22. Kronberg:
  ”Man får försvara kungligheter utan att någon reagerar, men man får inte förvara muslimer utan att det blir ett ramaskri.”

  Kul jämförelse. I ena fallet handlar det om muslimer som vill ha allmänna inskränkningar i andra länders yttrandefrihet, kan det vara en skillnad?

  Att folk går i taket som du beskriver det beror kanske på att det anses rent allmänt väldigt oförskämt att bete sig som muslimerna gör och ställa de krav de ställer.

  En fråga – du tycker inte att det handlar om lite väl överdrivna hänsyn mot muslimerna? Sen tror jag att det mer handlar om liv och död, det har ju varit en del mord när islam har kränkts(?), Theo Van Gogh är ett exempel och Salman Rushdie lever tydligen fortfarande under dödshot från muslimerna.

 23. Jag har inte läst Koranen men en ganska dålig tolkning av Åke Ohlmarks – och jag har bara läst den en gång.
  Bibeln, som också är en av muslimernas heliga böcker har jag läst flera gånger, både 1917 års översättning, samt Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet och Bibel 2000 där även apokryferna finns med.
  En svensk översättning av de delar av Dödahavsrullarna som är tolkade, samt Maria Magdalenas evangelium har jag också läst.
  Kan inte säga att jag är expert på någon religion, men så mycket kan jag säga, att det finns nästan lika många tolkningar av varje religion som det finns människor.
  Mycket gott har gjort i religionens namn – och mycket ont.
  Alla muslimer kan knappast göras ansvariga för vad några muslimer anser vara i Allahs namn. Lika lite som alla kristna kan göras ansvariga för vad som gjorts i Jesu namn.
  Hitler var ansvarig för judeutrotningen – trots att den person han ansåg sig dyrka – Jesus – också var jude.
  Hitler var kristen – och jag tror inte att alla kristna vill dras över samma kam som Hitler.

  Kvinnlig omskärelse påstås ibland utövas i Allahs namn – men det är inget som islam förordar – det är en gammal tradition – som fanns långt innan Muhammed var född. En tradition som lever kvar i vissa kulturer. Precis som vår tomte, vår julgran och framförallt vår julskinka. Inte åt Josef och Maria julskinka – de var ju judar. Inte hade de gran och inte kom det någon tomte med paket till barnen i Palestina – varken en svensk med gråa kläder och träskor – eller en amerikansk Santa i röd rock och stort vitt skägg. Vi blandar friskt tradition och religion – vi med.

  Man kan hjälpa kvinnorna i exempelvis Egypten i deras kamp mot omskärelse: http://www.blacd.org/

  Den som bäst kan kritisera kristendomen är en som själv är insatt i kristendomen – detsamma gäller islam, judendom och alla andra religioner. Man behöver alltså inte vara utövare – men det är en fördel om man är påläst. Och med påläst menar jag inte att man bara läser kvällstidningar och bloggar, även om det kan vara en ingång – och ett forum för funderingar och tips. Jag är inte särskilt påläst.

  För min del är jag benägen att kritisera vissa utövare av en religion – men inte att kritisera alla utövare.

  I går gick ett program på radion ”Om oss” med regissören Reza Bagher – det går att lyssna på här: http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/sandningsarkiv.asp?programID=2920

  Om Koranen på Wikipedia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Koranen
  Längst ner kan man höra recitation ur Koranen.

 24. Det kan bli ganska kul med alla makabra relativiseringar när islam ska försvaras till varje pris, Kronberg skriver såhär (med kommentarer av mig):

  ”Mycket gott har gjort i religionens namn – och mycket ont.”

  Fast jag hade reagerat väldigt negativt om kristna hade försökt dölja ett folkmord på 2 miljoner människor så som muslimerna gör när det gäller folkmordet på kristna armenier.
  Det var väl inte helt i Allahs namn, men ändå liksom.
  Inom kristendomen finns en massa internationella hjälporganisationer, varför finns inte motsvarande inom islam? Det enda jag har hört i den stilen var när Saddam på sin tid skänkte pengar till anhöriga till självmordsbombare (dom ses ju som hjältar från den synvinkeln). Hamas bedrev väl en mindre hjälpverksamhet. Men inte så mycket annat.

  ”Alla muslimer kan knappast göras ansvariga för vad några muslimer anser vara i Allahs namn. Lika lite som alla kristna kan göras ansvariga för vad som gjorts i Jesu namn.”

  Precis. Vad anser du förresten om den här ytterst lilla gruppen extrema muslimer som det alltid talas om? Är de inte väldigt effektiva med alla internationella terrordåd samt att de håller USA stången i Irak? Inte att förglömma alla terrordåd som de lyckas med i Irak trots USA’s närvaro.

  Jag drar inte heller alla muslimer över en kam, här nedan följer en lista på kända muslimer som har protesterat mot att islam har börjat inkräkta på västerlänningars yttrandefrihet-
  — Listan börjar här

  — och slutar här. Jag tror jag fick med alla namnen.

  ”Hitler var ansvarig för judeutrotningen – trots att den person han ansåg sig dyrka – Jesus – också var jude.”

  Han dyrkade visserligen Jesus morsa eftersom hon är helgon bland katoliker (han var katolik), men Jesus ses som Gud bland de kristna och inte som jude (jungfrufödsel). Antisemitiska grupper brukar däremot hävda att judarna dödade Jesus (alltså Gud).

  ”Hitler var kristen – och jag tror inte att alla kristna vill dras över samma kam som Hitler.”

  Bland uttalat kristna så är han knappast representativ.

  ”Kvinnlig omskärelse påstås ibland utövas i Allahs namn – men det är inget som islam förordar – det är en gammal tradition – som fanns långt innan Muhammed var född. En tradition som lever kvar i vissa kulturer. Precis som vår tomte, vår julgran och framförallt vår julskinka.”

  Visst är vi lika som människor med våra traditioner, kvinnli omskärelse och julskinka…

  Jag tror att om Sverige hade tagit emot nazister som flyktingar efter tredje rikets fall så hade Kronberg suttit och lovprisat byggen av koncentrationsläger och sagt att det är en del av deras kultur och att det vore rasistiskt att protestera mot det på något sätt.

 25. z999:
  Vi sitter i samma båt du och jag – ingen av oss är uppenbarligen särskilt påläst.

  Jag dömer inte alla nazister för det som skedde i Tyskland under andra världskriget, det som du kallar Tredje riket.

  Och jag har inte lovprisat något som jag anser är dumt – även om det skulle tillhöra någons kultur – jag skrev just att jag anser att det går att stöda kvinnor som kämpar mot kvinnlig omskärelse (en tradition och en gammal kultur i bland annat Egypten).
  Är det att till varje pris lovprisa någons kultur?

 26. PS:
  BLACD samarbetar med Arabian Network for Children at Risk.

  Röda korset/Röda halvmånen
  http://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement

  Är du nyfiken på fler organisationer kan du själv söka på nätet eller prata med dina muslimska vänner – kanske har de tips på muslimer som värnat kristnas rätt att inte kränkas.

  Jag är som sagt inte särskilt påläst.

 27. Tips på läsning: ”Kung Leopolds vålnad” ISBN 91-7324-694-8

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kongostaten eller http://www.religioustolerance.org/genocong.htm

  Ett i all praktik dolt folkmord.

 28. Kronberg:
  ”Vi sitter i samma båt du och jag – ingen av oss är uppenbarligen särskilt påläst.”

  Om islam? För min del handlar det om att jag inte är intresserad. Jag bedömer dom efter hur dom är, dom jag känner och de gånger de hamnar i media. Jag har kollat lite på muslimska siter om det fanns någon kommentar till det som skett från muslimerna själva, men har inte sett något. Om jag tillhörde en religion där utövare började bli ett problem för yttrandefriheten så hade jag varit väldigt noga att tala om vad jag tycker. Fast det verkar som att de tycker att allt är ok.

  ”Jag dömer inte alla nazister för det som skedde i Tyskland under andra världskriget, det som du kallar Tredje riket.”

  Det var ju ett resultat av en ideologi som hände. Om någon förespråkar den ideologin igen så anser jag att det kan vara dags att börja döma (om man nu inte är nazist förståss).

  ”Och jag har inte lovprisat något som jag anser är dumt – även om det skulle tillhöra någons kultur – jag skrev just att jag anser att det går att stöda kvinnor som kämpar mot kvinnlig omskärelse (en tradition och en gammal kultur i bland annat Egypten).
  Är det att till varje pris lovprisa någons kultur?”

  Det är att vara extremt undfallande om man tillåter en religiös grupp att begränsa yttrandefriheten. Det finns människor som trackasseras på riktigt för sånt som de inte kan ändra på (hudfärg, sexualitet, handikapp o.s.v.). Det blir lite patetiskt att komma och gnälla på problem för en självvald religion.

 29. Kronberg:
  ”BLACD samarbetar med Arabian Network for Children at Risk.

  Röda korset/Röda halvmånen”

  Ganska tunnsått alltså jämfört med kristna grupper. Likaså när det gäller palestinierna i mellanöstern. Muslimerna säger att alltid att det är en så stor fråga för dom men det är västvärlden (och Sverige) som får skänka uhjälp och bistå på andra sätt. Palestina har väldigt rika muslimska länder runt omkring sig men hjälpen från dom har varit väldigt skral. Det borde inte ha varit allt för stora problem att ta upp palestinierna i de länder som ligger runt omkring. Fast sen har dom det där tramset med helig mark som antagligen hindrar också.

 30. Olof: det jag menar är att man (vanligen, givetvis inte i samtliga fall) anser att yttrandefriheten innebär att vi har full rätt att klampa på (vilket vi har) men samtidigt använder detta “moraliska ställningstagande” till att fördöma att de lever på ett sätt som de själva anser vara rätt. Där är dubbelmoralen. Att “vi” tar oss rättigheten att uttrycka baserat på en grundsats som i sin tur innebär att vi vägrar dem samma grundsats.

  Vet inte om det blev tydligare, ….”

  Nej. det blev verkligen inte tydligare. Så vitt jag vet så tvingar inte västvärlden de muslimska länderna att ha samma yttrandefrihet som vi har här i väst. Dubbelmoral hade det endast varit om vi hade begärt att vilks tekningar skulle sättas upp i en moske i Saudiarabien till exempel. Och såvitt jag vet har ingen föreslagit detta och jag hoppas verkligen att ingen annan kommer att föreslå det heller.

  Dessutom så verkar du ha totalt missupfattat själva meningen med yttrandefrihet. Om man inte har rätten att uttrycka åsikter som är förargliga för vissa människor så försvinner liksom hela poängen med yttrandefrihet. Det är nämligen inte möjligt att ha en åsikt i någonting utan att vissa människor kan ta illa upp av denna åsikt. En överklassmänniska kan ta illa upp av en kommunists retorik, en kristen kan ta illa upp av en muslims åsikter och vice versa, danskarna lär ha tagit rätt illa upp av vissa svenska journalisters retorik gentemot dem uder dom senaste 5 åren osv osv i all oändlighet. Personligen tycker jag faktiskt att folk i allmänhet och muslimer i synnerhet får sluta vara såna jävla prinsessor på ärten och tåla att man i västvärlden ( men inte i Sverige tydligen ) har rätt att uttrycka åsikter som andra människor kan ta illa upp av.

  Om man bara har rätten att yttra sig så länge ”man inte sårar andra människors känslor”, så är det inte mycket man har rätt att säga.

 31. ”Vi säger “Det är alla människors rättighet att leva som de vill leva så länge det inte skadar andra människor.” ”

  För det första tror jag den föreställningen mest existerar i din sinnesvärld och kan knappast sägas vara någon västerländskt ideal. Och för det andra så ”skadar” inte vilk muslimer med sin tekning även om han onekligen förargar dom (och inte så lite heller tydligen). Men som ovan nämnt så kommer vissa åsikter att förarga vissa människor oavsett hur dom än uttrycks. En hel drös med journalister skulle nog ha kunnat sägas ha ”skadat” både danskar och svenskar genom åren med minst sagt hånfulla kommentarer om respektive folk i såväl lokala som rikstäckande tidningar.

 32. z999:
  Som jag skrev – vi är båda dåligt pålästa. Att jag bara nämnde två organisationer betyder inte att det endast finns två organisationer – det betyder bara att jag på rak arm inte kan nämna fler. Men det vore roligt om du kunde hitta fler och tipsa mig.

 33. Kronberg:
  ”Som jag skrev – vi är båda dåligt pålästa. Att jag bara nämnde två organisationer betyder inte att det endast finns två organisationer – det betyder bara att jag på rak arm inte kan nämna fler. Men det vore roligt om du kunde hitta fler och tipsa mig.”

  Äh, varför det? Jag undrade mest bara varför egentligen eftersom dom inte är mer egoistiska än andra på ett individuellt plan. Och eftersom du inte svarar på några andra frågor utan riktar in dig på något oförargligt så klipper jag den här diskussionen för min del men kanske återkommer.

 34. Olof: ok, synd att det inte blev tydligare, folk jag bad korrläsa inte bara tyckte att det var tydligt utan ansåg att jag hade många poänger. Jag tror tyvärr att du läser inte lite för mycket åsikter i vad jag skriver, du påstår att jag säger saker som jag aldrig har gett uttryck för så du övertolkar mig nog lite.

  Nå, oavsett så kommer jag inte fortsätta diskussionen här nu, ska åka bort och kommer definitivt inte orka följa det sedan. Mvh / Wille

 35. Wilhelm: Jag har aldrig påståt att du gett uttryck för den ena eller den andra åsikten. Min harang om att vilken åsikt som helst kan såra och/eller förarga är inget jag tillskrev dig om du nu trodde det. Jag har en tendens att förhasta mig då jag diskuterar yttrandefriheten då jag anser att yttrandefriheten är den viktigaste friheten vi har här i västvärlden. Eller den viktigaste friheten vi HADE borde jag säga då yttrandefriheten beskurs och reduceras mer och mer runt om i västvärlden och i Sverige i synnerhet.

  Jag tänker försöka vara mer tydlig i min kritik av ditt inlägg nedan och förhoppningsvis räta ut eventuella frågetecken som kan ha uppståt i mina ovanstående inlägg.

  ”det jag menar är att man (vanligen, givetvis inte i samtliga fall) anser att yttrandefriheten innebär att vi har full rätt att klampa på (vilket vi har) men samtidigt använder detta “moraliska ställningstagande” till att fördöma att de lever på ett sätt som de själva anser vara rätt. Där är dubbelmoralen. Att “vi” tar oss rättigheten att uttrycka baserat på en grundsats som i sin tur innebär att vi vägrar dem samma grundsats.”

  Du säger att vi ”vägrar dem samma grundsats” och jag kan inte annat än undra hur du resonerar då. Att fördömma och kritisera någons levnadssätt är inte att förvägra dem något. Såvitt jag kan se är det muslimerna som vill förvägra västvärlden något, i detta fall att publicera nidbilder av muhammed i en tidning eller på en konstutställning.

  Du säger att ”Vi går då emot vårat eget självuppsatta moraliska direktiv om att alla människor ska få leva som de vill leva, om vi trots dessa människors tro skapar sådana avbildningar, eftersom det faktiskt skadar dem som lever enligt en tro att avbilda personen.”

  Att man avbildar muhammed här i väst innebär inte att man bryter mot något moraliskt direktiv om att människor ska få leva som de vill leva. Det hade man däremot gjort om vi insisterade på att även muslimska länder borde tillåta avbildning av muhammed. Muslimer får ju ”leva sina liv som dom vill” även här i västvärlden med den enda skillnaden att dom inte får stena ihjäl otrogna kvinnor och får leva med att se sin profet bli avbildad emellanåt.

  Men min största kritik av ditt inlägg är att det moraliska direktiv som ditt exempel utgick ifrån (“Det är alla människors rättighet att leva som de vill leva så länge det inte skadar andra människor.”) är praktiskt, för att inte säga teoretiskt omöjligt att efterleva om man med ”skada” avser att förarga eller att såra andra människors känslor. Detta gör ditt exempel alldeles utomordentligt intetsägande i alla avseenden och i synnerhet om man vill påvisa dubbelmoral då själva grundpremissen i ditt exempel i princip är omöjlig att efterleva.

 36. Ja, det får de.

 37. Wilhelm:

  Ett sista tillägg:

  ” Vi kan konstatera att några människors tro att man inte ska få avbilda en viss person inte på något vis “skadar andra människor”. ”

  Om man med ”skada” menar att förarga/irritera så ”skadar” deras tro att man inte ska få avbilda en viss person visst andra människor. Jag blev som du nog kan ana av mina förhastade inlägg ovan väldigt förargad över muslimernas krav på att deras avbildningsförbud ska gälla även här i Sverige. Detsamma gäller nog för vilken vän av yttrandefrihet som helst skulle jag tro.

 38. Tyvärr censurerades jag på Vilks hemsida. Hans problem. Viktigt att veta är att det finns avbildningar av muhammed inom seriös svensk konst sedan mycket länge tillbaks.

  Det som dock är viktigast att ha i bakhuvudet är vad den censur (direkt eller indirekt) som faktiskt sker dagligen i dagspressen och av etablissemanget kommer att leda till. Ingen press vågar diskutera alltför muslimkritiskt. Istället är det proislamsk lobbying som sker i tex DN, expressen etc. Istället för att stå upp för yttrandefriheten verkar de vilja blunda för de potentiella farorna. Om inte muhammed får avbildas i Sverige, blir det krav via demonstrationer eller från muslimska förbundet att muslimer som konverterar till annan religion här i landet skall straffas som de gör i sina hemländer? Kommer framtida krav på sharialagar (sådana krav har redan ställts) för sveriges muslimer att också mynna ut i massdemonstrationer? Komemr framtida kritik mot de faktiskt ganska diskriminerande och kränkande texterna som finns i koranen också att leda till uppståndelse? Blir det framtida förbud mot att ifrågasätta koranen?

  En oskyldig sak som indirekt eller direkt censur mot att avbilda muhammed kan och kommer leda till mer provocerande krav framöver. Efterhand faller hela demokratin och den för demokratin grundläggande yttrandefriheten.

 39. ps sedan har jag iofs blivit övertygad om att lars Wilks gjort teckningen enbart för att få medial uppmärksamhet kring sin egen person och tyvärr inte för att väcka debatt kring de krafter som riskerar kullkasta hela det demokratiska samhälle som byggts upp här i landet. Som tidigare nämnts hans problem och det lär han förlora på långsiktigt ds

 40. Berndt:
  Jag håller med – man måste kunna kritisera och analysera det mesta utan att dömas eller förföljas.
  Men jag vet inte om jag tycker att rondellhundarna är en kritik mot Islam. Snarare – som du skriver – ett sätt för Vilks att få uppmärksamhet – antar jag – men jag vet inte.

  Vad det handlar om i mitt fall – min reaktion alltså – är att jag jämför rondellhunden med de teckningar och skulpturer som drev med judarna – s.k. judesuggor – de som i förlängningen ledde till judeförföljerser. Det började som ett oskyldigt skämt, gick över i mobbing och slutade med utrotningen.

 41. Det som är faran är faktiskt det som står att finna i islams historia. I koranen sanktioneras faktiskt direkt skattemässig diskriminering av otrogna (monotister) samt avrättning av andra (buddister, hinduer). Även direkt förföljelse av kristna och judar uppmanas till i en del verser. Den stora anledningen till att judar och kristnas andel av populationen i mellanösternländerna minskat markant är trots allt inte direkt utrotning elelr flykt utan de ekonomiska fördelar som erhålls om en otrogen konverterat. Idag finns faktiskt shariabaserad (dvs lag enliigt koranen) i nästan alla muslimska stater. Största delen av protesterna kring teckningen kommer faktiskt från länder som helt saknar religionsfrihet och där sk otrogna kränks väsentligt mer och aktivt än vad Vilks teckning kan ge upphov till. Tex förekommer fortfarande ofta just judesuggor i en del av deras dagspress. I muslimerna i Sveriges fall så tycks det tyvärr som att många vill ha samma typ av lagstiftning som råder i deras hemländer. Kanske inte konstigt då de är vana med att tillhöra eliten och att de otrogna är lägst på skalan. Att alla kan framföra sin åsikt och att även deras religion får ifrågasättas ligger sålunda inte i deras världsbild. Låt oss säga istället att det hade gjorts vackert utsökta bilder på muhammed med händelser som återges i koranen. Hade inte dessa varit mer provocerande. Tex när han firar massakern i medina då flera hundra judar avrättades för att de inte ville konvertera till hans tro. Eller när han lägrar sin 9-åriga hustru. Eller när han överfaller karavaner för att få medel för att finansiera sina krig. Etc. Hade dylika vbildningar varit kränkande? För muslimerna kan de omöjligt vara kränkande eftersom de står i koranen och koranen får aldrig ifrågasättas. Däremot hade de säkerligen varit kränkande ur andra aspekter.

  Reinfeldts seminsarium med ambassadörer från alla muslimska länder med bestickningar i Sverige känns lite läskigt.

  Vad kan man vänta sig? Jo för min del skulle det inte förvåna det minsta om det införs ett förbud mot att ifrågasätta muhammed och därmed koranen (då muhammed stod bakom koranen). I prkatiken innebär det i så fall att sharialag införs i landet. muhammed kränks ju tex om en muslim konverterar till annan religion, muhammed kränks om inte muslimer har skattemässiga särrättigheter, muhammed kränks om inte muslimer får ta fler hustrur etc.

  Det läskiga är att de flesta av länderna som Reinfeldt avser möta har en lagstiftning som i mycket stor grad baseras på sharia och där tex konvertering från islam straffas mycket hårt och de sk otrogna är andra klassens medborgare.

  Vilks tror jag dock enbart ville uppmärksammas från sin säkerligen ganska tynande konstnärskarriär. Detta utgår jag från då inlägg av seriös typ från mig censurerats bort.

 42. Mina censurerade inlägg dök åter upp på Vilks blogg. Blev impulsivt irriterad då de flesta av inläggen inte behandlade något som borde censurerats och de fanns där under någon dag och sedan försvann allt jag skrivit samtidigt. Debatten kring att begränsa eller dra ned på demokratin (vilket läskigt nog många tycks vilda) behövs hur som helst. Jag hoppas att jag hade fel i tidigare inlägg här och att det är den som Vilk vill försvara.

 43. Berndt:
  Du får gärna tala om var i Koranen du har hittat dina citat.
  Och jag kan kontra med liknande citat ur Bibeln – som visserligen även är judars och muslimers bok.
  De flesta s.k. heliga böcker är rätt skrämmande. Bland annat är de skrivna under en tid då dödsstraff i stort sett inte ifrågasattes.
  Har du läst 3 Mos. 20 kap tex?
  I vers 10 står:
  ”Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, om han begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru, så skola de straffas med döden, både mannen och kvinnan som hava begått äktenskapsbrott.”
  Detta innebar i praktiken att även våldtagna kvinnor avrättades – i Sverige begravde man dem levande – eftersom de inte kunde hängas – då ju någon kunde titta dem under kjolen annars.
  3 Mos. 24 kap vers 16 står:
  ”Och den som smädar HERRENS namn skall straffas med döden; hela menigheten skall stena honom. Evad det är en främling eller en inföding som smädar Namnet, skall han dödas.

  Stening sanktioneras i Bibeln – men de flesta kristna tar i dag avstånd från den avrättningsmetoden. I USA avrättar man med elektriska stolen.

  På samma sätt tar de flesta muslimer avstånd från mycket av det som står i Koranen – de menar – precis som många kristna – att orden inte ska läsas bokstavligt och att man måste anpassa lagarna efter rådande omständigheter.
  Varken judar eller muslimer äter gris – eftersom gris är ett orent djur – griskött hade ofta trikiner, men idag när de växer upp under andra villkor är de oftast fria från trikiner. Däremot kan köttet vara smittat med salmonella, så man måste vara noga med renligheten när griskött ska tillredas.

  För den som vill läsa mer om Koranen finns det lite information på Wikipedia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Koranen
  Berndts citat har jag inte hittat i min Koran – men den är en dålig översättning av originalet.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s