Shell vill borra vid Änglamark

Fyledalen

Fyledalen på Österlen

På Svenska Shell anser man att främst två områden i Skåne är intressanta. Dels ett område som i detta sammanhang kallas Höllvikengraven (hela området mellan Malmö och Trelleborg – ända ut till kusten), dels ett område som kallats Colonussänkan. Jag har aldrig hör benämningen förut – men den senare ligger i en sträckning från Kullen i nordväst till Simrishamn i sydöstra Skåne.

22 kommuner kommer att beröras av Shells provborrningar.

Är Colonussänkan ett vedertaget namn för den delen av Skåne? Jag får inte upp någonting annat än denna ”Shellnyhet” när jag googlar. Var kommer namnet ifrån? Är det Shell som namngivit Colonussänkan? I den grekiska mytologin var Colonus den by dit den blinde Oidipus drog sig undan för att dö. Han sätter sig ner för att vila på en sten – men byborna vill köra bort honom. Stenen han sitter på ligger i en helig lund.

Oidipus vid den heliga lunden i Colonus – Fulchran Jean Harriet 1796

Är det så Shell vill att vi ska se på Colonussänkan? Som en helig lund. Och när Shell kommer dit så kör vi bort dem. Shell har dräpt sin far, bedrivit otukt med sin mor – och nu irrar den blinde Shell runt i världen och letar efter en plats att dö på…

Fossilgas – eller naturgas – som vissa föredrar att kalla den – tillhör den grupp av fossila ämnen som vid förbränning medverkar till växthuseffekten. Därför är det anmärkningsvärt att man nu pratar om att göra provborrningar i Skåne efter denna typ av energi.

Varför satsar de inte på förnyelsebar energi? Till exempel biogas – som utvinns ur sopor och annat biologiskt material. Eller solenergi – alternativt vindkraft. Varför vill Svenska Shell lägga pengar på provborrningar efter ett energislag som troligen kommer att förbjudas i framtiden? Bilar ska helst inte gå på bensin – om vi vill värna vår jord, om vi vill undvika att polarisarna ska smälta med oanade katastrofer som följd. Ett alternativ till bensindrivna bilar är el – ett annat är etanol.

Hur kommer det sig att Svenska Shell inte verkar ha en aning om alla rapporter – som alla vi andra är fullt medvetna om? Klimatmötet på Bali har inte ens hunnit avslutas innan Shell lämnar in denna begäran. Politiker i de berörda kommunerna har inte fått någon information och inte heller någon inbjudan till Shells planerade informationsmöte på måndag den 17 december klockan 16 på Börshuset i Malmö.

Gaskraftverk

Försvarare av provborrningarna säger bland annat att borrningarna inte utgör ett stort ingrepp i naturen. Borren i sig är inte större än den som används vid provborrning efter jordvärme.

Nej men som jag skrev – varför borra överhuvudtaget? Den fossila gasen bör ligga kvar i jorden. Den ligger bra där. Och för att kunna placera en borr i naturen krävs tunga fordon som transporterar dit borrarna – fordon – vilkas framfart medför ingrepp i naturen. Och även om det inte rör sig om orörd naturmark och naturskyddsområden – även om det ”bara” är redan uppodlad mark – så är det så att Skåne har den bästa odlingsjorden i Sverige. Om den redan är uppodlad – fortsätt att odla på den. Odla mat, energiskog, raps eller låt den gå i träda några år, låt boskapen beta där – men börja inte leta fossilgas där.

En provborrning må vara ett relativt litet ingrepp – men om de hittar fossilgas – och det bestäms att den ska utvinnas – då stannar det inte vid ”ett litet ingrepp”.

Intervju med Svenska Shells informationschef Martin von Arronet i radion.

Folkpartiet i Skåne motsätter sig planerna:

– Vi är i grunden skeptiska till naturgas som energikälla. Fossila bränslen av den typen ingår inte i vår vision om ett hållbart samhälle, säger de skånska fp-riksdagsledamterna Ulf Nilsson, Lund och Tina Acketoft, Helsingborg.

Svenska Shells informationschef Martin von Arronet säger till tidningarna att – Vi lägger stor vikt vid att verksamheten redan från början ska ske på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Därför kan projektet komma att innehålla ett moment av spännande teknikutveckling. Helsingborgs Dagblad samt DN

Frågan är varför de då överhuvudtaget ska provborra. Ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt är väl att låta den fossila gasen ligga där den ligger – och satsa på förnyelsebar energi istället?

Christer Akej (m), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn: Det här ska stoppas! Simrishamns kommun har under sommaren och hösten starkt engagerat sig mot planerna på att bryta alunskiffer på Österlen. Anledningen till att Bergsstaten avslog de planerna var att ansökarna hade för lite kompetens. – Skillnaden nu är att Shell är ett stort företag och deras ansökan kommer därmed inte att falla på bristande kompetens. Det gör det här till ett större hot. Ystad Allehanda

Fyledalen i närheten av Tomelilla

Kristina Jönsson (m), Tomelillas kommunalråd: Jag ser inga fördelar!

– När man läser om hur många borrhål som behövs för att se om det finns naturgas i marken så förstår man att det här självklart kommer att påverka stora områden.

– Så av den information jag har just nu kan jag inte se några fördelar med Shells vilja att undersöka om det finns naturgas i Tomelilla kommun.

– Genom tidigare fall har jag också lärt mig att markägarna bara äger matjorden och allt under det ägs av staten, så för att påverka det här krävs lobbyverksamhet. Ystad Allehanda

Lars-Ingvar Ljungman, Vellinges kommunalråd:

– Jag var med på 70-talet då det borrades efter olja i Skåne. Argumentet var då att de geologiska förutsättningarna talade för att det fanns olja, men man hittade inget. Så jag tror att samma resultat skulle nås nu.

– Dessutom känns det väldigt konstigt att Shell vill borra efter naturgas samtidigt som ett klimatmöte hålls på Bali, där man säger att man ska minska användandet av fossila bränslen. Sverige ska ju vara ett föredöme i de här frågorna och satsa på biogas i stället.

– Nej, det blir tummen ner för min del. Ystad Allehanda

– Jag trodde först att det var ett skämt. Inte minst nu när miljökonferensen pågår på Bali och alla pratar om hur vi ska göra oss av med fossila bränslen. Jag vet inte riktigt hur de tänker, men det här gör mig inte glad, säger Martina Krueger, klimat- och energiexpert på Greenpeace. Ystad Allehanda

– Att påbörja borrning efter fossilgas i Skåne är helt fel väg att gå, fossilgasen måste fasas ut tillsammans med oljan för att vi ska vara trovärdiga i klimatarbetet. För Skåne är en utveckling där man fokuserar på lantbruket för livsmedel och bioenergi samt turism en mycket mer intressant framtidsväg än att börja borra i vårt vackra landskap, säger Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp) från Malmö. Sydsvenskan

SVT – Sydnytt om Svenska Shells begäran.

Se Sydnytts inslag. Medverkande:

Lisa Ovesen Botwid, reporter för Sydnytt
Carl Georgsson , vd Svenska Shell AB
Christer Akej (m), kommunalråd Simrishamn
Carl Piper – miljömedveten österlenare – och markägare m.m.
Kristina Jönsson (m), kommunalråd Tomelilla
Olof Tilly/Per Sjöberg, fotograf och redigerare

Sydnytt – mera om borrningarna.

Alla blev minst sagt tagna på sängen av Shells ansökan om att få borra efter naturgas i stora delar av Skåne. Idag är frågorna fler än svaren, kring när, var och hur det hela ska gå till.

Medverkande:
Anna-Carin Pihl, reporter
Lars-Ingvar Ljungman (m), kommunalråd Vellinge
Kristian Wennberg, tf chef länsstyrelsens miljöavd
Patrik Wiberg, fotograf
Olof Tilly, redigerare

Ulf Sivhed geolog SGU i intervju på Sydnytt – tveksam till att det skulle finnas naturgas i någon större mängd i Skåne.

Svenska Naturskyddsföreningen om fossila bränslen och dess påverkan på miljön. Tex den nu aktuella fossila gasen.

DN:s Christian Azar svarar på läsarnas frågor om energi och teknik.

~o~

 

Änglamark

Text och musik: Evert Taube, 1971

Kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna,
vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill,
låt dem få leva, de är ju så sköna!

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm,
leka tittut mellan blommande grenar,
låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm,
låt fiskar simma kring bryggor och stenar.

Sluta att utrota skogarnas alla djur!
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!
Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!

Kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna,
vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill,
låt dem få leva, de är ju så sköna!

Bröderna Bernhard, Åke och Roy Lindberg – ur Hasse å Tages film Äppelkriget – som spelades in på Österlen…

Uppdatering:

Idag skrev tidningarna detta om Shell. Jag har inte varit på mötet i Malmö – väntar på tidningarnas rapporter därifrån.

Sydsvenskan – Shell ska söka gas i södra Malmö samt Osäkerhet kring provborrningarna

Svenska Dagbladet har inte skrivit något överhuvudtaget – till dags datum. DN har bara skrivit en liten notis – de citerade TT den 13 december.

Se TV4 Öresunds inslag från Shells informationsmöte i Skåne idag. Tidigare inslag. Annika Larsson från Ja till Österlen – Nej till skifferbrytning har tittat på Shells ansökan till Bergstaten om att få provborra i Skåne. Hon berättar att Svenska Shell anlitat en mycket duktig advokat för att skriva ansökan – vilket innebär att förhandlingarna kommer att gå ganska snabbt. Vill man lämna in en protest så måste man vara snabb. Att ansökan kom nu – strax före jul är troligen ett strategiskt drag från Shells sida – man räknar kallt med att folk är upptagna med julfirandet och kanske bortresta. De flesta har inte tid att sätta sig in i frågan. Svenska Shells ansökan till Bergstaten i PDF.

För min del tror jag dessutom att folk i allmänhet inte vet vad ”naturgas” är. Det låter naturligt och miljövänligt – men man borde använda den mer korrekta benämningen ”fossilgas”. För detta är – liksom bensin – ett fossilt ämne – som inte bör användas vid förbränning – med tanke på klimatförändringarna.

Biogas – vägen ut ur etanol och biodieselfällan – Miljömagasinet.

Helsingborgs Dagblad skrev två artiklar den 13 december. Denna uppdaterades den 14 december – och jag har missat den. En ny artikel den 17 december: Inga protester mot gasprospektering.

Ystad Allehanda har skrivit några artiklar – men det är mycket svårt att söka bland deras artiklar. På orden: ”Shell, provborra, Skåne” fick jag 0 träffar. Men på endast ordet Shell fick jag 43 träffar – varav alla utom en var ointressanta i sammanhanget. Det märkliga är att de skrivit omkring 4-5 artiklar i ämnet – men att endast en artikel kom upp.

Trelleborgs Allehanda (ser ut att vara samma tidning som Ystad Allehanda) Flera vill provborra åt Shell

di.se tillför inget nytt.

Skånska Dagbladet har börjat med en nätupplaga såg jag nu – men de har samma TT-notiser som DN

Skånskan 2007-12-13

Skånskan 2007-12-14

Det märkliga är att det i TT-meddelandet står att 22 kommuner berörs – men sedan säger Shells informatör att: ”Det kan röra sig om ett tiotal hål”. Det måste röra sig om enorma hål i så fall – eftersom 22 kommuner berörs av ett tiotal hål.

Uppdatering:

Den 29 maj skriver Helsingborgs Dagblad att Shell fått tillstånd att provborra på ett antal ställen i Skåne.

Enligt Ystad Allehanda har Shell lovat att återställa allt efter sig – om det blir utvinning. Ett märkligt uttalande – eftersom urskogar tar flera hundra år att återställa, vägar som anläggs knappast kommer att rivas upp och bli natur igen…

Trelleborgs Allehanda citerar Villa ägarnas riksförbund: ”Shells ansökan om gasutvinning oseriös”

Lokaltidningen om Shell Explorations planer på utvinning av fossilgas – så kallad naturgas.

Skånska Dagbladet – Länsstyrelsen negativ till utvinning

Skånska Dagbladet – Lund säger nej

 

Annonser

4 kommentarer

 1. Hoppas verkligen att det här projektet stoppas innan det ens hinner påbörjas! :(

  Mvh
  Mimo
  som värmer huset med solenergi

 2. Mimo:
  Ja – det hoppas jag med. Hoppas också att det får så mycket uppmärksamhet som möjligt -att media bevakar det och att det bildas ett folkligt motstånd.

  Eller i bästa fall: Shell börjar inse allvaret i klimathotet – och satsar på förnyelsebar energi – över hela världen..!

 3. Hela det där bältet är ju gamla kolbätet, där alla gruvor ligger. Har för mig att den enda gas där finns är sumpgas/metangas.

 4. Fotograf:
  Ligger det kolgruvor längs hela sträckan? Är det inte bara i nordvästra Skåne – utanför Helsingborg?
  Jag har i alla fall inte sett några gruvor på de exursioner jag deltagit i.
  Ett övergivet porfybrott har jag varit vid.
  Hela området är fossilt – men mycket är väl kalk och vit lera (nordost – Ivö klack). Och så skiffer – som visst innehåller uran – och som Ja till Österlen – Nej till Skifferbrytning fått stopp på brytning av. Skiffer ligger i dagen utanför Simrishamn.
  Vid de gamla vulkanerna finns fina kristaller – vet inte vilken sort – kanske kalcit.

  Men som sagt; Ulf Sivhed geolog på SGU sa i en intervju på Sydnytt att han var tveksam till att det skulle finnas naturgas i någon större mängd i Skåne.

  Tänk om det inte är gasen Shell är ute efter – tänk om det är skiffret/uranen igen – som är aktuell…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s