Judo – gammaltestamentlig kampsport?

 

 

Fast det är väl bara vi svenskar som fattar att judo är en gammal israelisk kampsport. Det hörs ju på ordet. Min forskning utgår från Olof Rudbecks metoder, där exempelvis ordlikheter i svenska ortnanmn bevisar att Odyssevs irrfärder skedde i Östersjön och att Gamla Uppsala är platsen för det sjunkna Atlantis.

Anglikanerna påstår bestämt att 柔術 – eller jiu-jitsu/jujutsu som vi skriver på svenska – skulle vara den judiska sporten…

Men jag är tveksam.

Judo ligger närmare ljudmässigt.

Ska höra med brorsan – han bor i Monsey – så han om någon borde veta.

Tack Clas för tipset.

Annonser

Ett klargörande!

kanadagas-branta-canadensis.jpg    vitkindad-gas-branta-leucopsis.jpg      

Titta noga på bilderna – klicka på dem så att de blir större – gå in på Wikipedias sida – där jag lånat bilderna. Studera kanadagåsen till vänster och den vitkindade gåsen till höger – visst liknar de varandra – men omöjliga att skilja åt är de inte.

Om kanadagåsen (från Wikipedia)

Kanadagås är den största och mest långhalsade gåsen som häckar i Europa med en längd på mellan 90 till 105 centimeter, ett vingspann mellan 1,6 och 1,8 meter och en genomsnittlig vikt på 4 500 gram, men de kan väga upp till 5 500 gram. Könen och åldrarna är lika. Huvud och hals är svart med en vit fläck på strupen. Näbben och fötterna är gråsvarta. Bröstet är ljust. Buken och kroppssidorna är beigebruna med tydliga tvärband. Vingovansidan och ryggen mörkare gråbrun. Under- och övergump vit och stjärten svartgrå.

Om den vitkindade gåsen (från Wikipedia)

Vitkindad gås misstas ibland hos gemene man för kanadagås (Branta canadensis) men den är klart mindre. Den har en längd på 58 – 70 cm och ett vingspann på 120 – 142 cm och är en kompakt gås, som till formen påminner om prutgås (Branta bernicla), med en ganska kort hals, runt huvud och liten näbb som är svart. Dess ben är mörkgrå. Huvudets sidor är vita precis som hos kanadagåsen men den vitkindade gåsen har även en vit panna vilket resulterar i ett svart streck som går mellan näbbroten till ögat. Vissa har en gul ton i huvudteckningen. Hjässan, nacken, halsen och bröstet är svart i stark kontrast till den vita buken. Vingarna är ljusgrå med mörkare arm- och handpennespetsar. De övre armtäckarna är bandade i svart, grått och lite vitt vilket ger den stående fågeln en tvärrandad översida. Ryggen är mörkgrå, övergumpen svart och undergumpen vit. Stjärten har samma teckning som kanadgåsens, det vill säga vit med ett brett svart ändband. Adulta fåglar har tydliga ljusgrå vertikala ränder på kroppsidan medan de juvenila fåglarna är mer otydligt gråvita.

Kanadagåsen är alltså stor – mycket stor – Sveriges största – och brun på ryggen – medan den vitkindade gåsen är ganska liten och har en gråsvart rygg. Inget brunt alls.

Om kanadagås på Sveriges Ornitologiska Förenings sida.

Om vitkindad gås på Sveriges Ornitologiska Förenings sida.

Jag får ganska många frågor varje sommar om ”kanadagässen” på Skansen – som alltså inte är kanadagäss – utan vitkindade gäss. Och allt vore väl frid och fröjd om det räckte med en försiktig korrigering från min sida – jag vill ju inte genera besökarna – det är pinsamt att upptäcka att man har fel.

Men – när besökarna inte tror mig utan argsint menar att detta är kanadagäss och att de inte har här i Sverige att göra – åk hem till kanada med er…

Ja – då blir man lite trött.

Dessutom har kanadgässen funnits i Sverige mycket längre (inplanterades i Blekinge på 1930-talet av Bengt Berg) än de vitkindade gässen – vilka väckte sensation (1971) när några började häcka på Gotland istället för på Spetsbergen.

Men jag antar att alltihop är Kanadas fel…

Shell vill borra vid Änglamark

Fyledalen

Fyledalen på Österlen

På Svenska Shell anser man att främst två områden i Skåne är intressanta. Dels ett område som i detta sammanhang kallas Höllvikengraven (hela området mellan Malmö och Trelleborg – ända ut till kusten), dels ett område som kallats Colonussänkan. Jag har aldrig hör benämningen förut – men den senare ligger i en sträckning från Kullen i nordväst till Simrishamn i sydöstra Skåne.

22 kommuner kommer att beröras av Shells provborrningar.

Är Colonussänkan ett vedertaget namn för den delen av Skåne? Jag får inte upp någonting annat än denna ”Shellnyhet” när jag googlar. Var kommer namnet ifrån? Är det Shell som namngivit Colonussänkan? I den grekiska mytologin var Colonus den by dit den blinde Oidipus drog sig undan för att dö. Han sätter sig ner för att vila på en sten – men byborna vill köra bort honom. Stenen han sitter på ligger i en helig lund.

Oidipus vid den heliga lunden i Colonus – Fulchran Jean Harriet 1796

Är det så Shell vill att vi ska se på Colonussänkan? Som en helig lund. Och när Shell kommer dit så kör vi bort dem. Shell har dräpt sin far, bedrivit otukt med sin mor – och nu irrar den blinde Shell runt i världen och letar efter en plats att dö på…

Fossilgas – eller naturgas – som vissa föredrar att kalla den – tillhör den grupp av fossila ämnen som vid förbränning medverkar till växthuseffekten. Därför är det anmärkningsvärt att man nu pratar om att göra provborrningar i Skåne efter denna typ av energi.

Varför satsar de inte på förnyelsebar energi? Till exempel biogas – som utvinns ur sopor och annat biologiskt material. Eller solenergi – alternativt vindkraft. Varför vill Svenska Shell lägga pengar på provborrningar efter ett energislag som troligen kommer att förbjudas i framtiden? Bilar ska helst inte gå på bensin – om vi vill värna vår jord, om vi vill undvika att polarisarna ska smälta med oanade katastrofer som följd. Ett alternativ till bensindrivna bilar är el – ett annat är etanol.

Hur kommer det sig att Svenska Shell inte verkar ha en aning om alla rapporter – som alla vi andra är fullt medvetna om? Klimatmötet på Bali har inte ens hunnit avslutas innan Shell lämnar in denna begäran. Politiker i de berörda kommunerna har inte fått någon information och inte heller någon inbjudan till Shells planerade informationsmöte på måndag den 17 december klockan 16 på Börshuset i Malmö.

Gaskraftverk

Försvarare av provborrningarna säger bland annat att borrningarna inte utgör ett stort ingrepp i naturen. Borren i sig är inte större än den som används vid provborrning efter jordvärme.

Nej men som jag skrev – varför borra överhuvudtaget? Den fossila gasen bör ligga kvar i jorden. Den ligger bra där. Och för att kunna placera en borr i naturen krävs tunga fordon som transporterar dit borrarna – fordon – vilkas framfart medför ingrepp i naturen. Och även om det inte rör sig om orörd naturmark och naturskyddsområden – även om det ”bara” är redan uppodlad mark – så är det så att Skåne har den bästa odlingsjorden i Sverige. Om den redan är uppodlad – fortsätt att odla på den. Odla mat, energiskog, raps eller låt den gå i träda några år, låt boskapen beta där – men börja inte leta fossilgas där.

En provborrning må vara ett relativt litet ingrepp – men om de hittar fossilgas – och det bestäms att den ska utvinnas – då stannar det inte vid ”ett litet ingrepp”.

Intervju med Svenska Shells informationschef Martin von Arronet i radion.

Folkpartiet i Skåne motsätter sig planerna:

– Vi är i grunden skeptiska till naturgas som energikälla. Fossila bränslen av den typen ingår inte i vår vision om ett hållbart samhälle, säger de skånska fp-riksdagsledamterna Ulf Nilsson, Lund och Tina Acketoft, Helsingborg.

Svenska Shells informationschef Martin von Arronet säger till tidningarna att – Vi lägger stor vikt vid att verksamheten redan från början ska ske på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Därför kan projektet komma att innehålla ett moment av spännande teknikutveckling. Helsingborgs Dagblad samt DN

Frågan är varför de då överhuvudtaget ska provborra. Ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt är väl att låta den fossila gasen ligga där den ligger – och satsa på förnyelsebar energi istället?

Christer Akej (m), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn: Det här ska stoppas! Simrishamns kommun har under sommaren och hösten starkt engagerat sig mot planerna på att bryta alunskiffer på Österlen. Anledningen till att Bergsstaten avslog de planerna var att ansökarna hade för lite kompetens. – Skillnaden nu är att Shell är ett stort företag och deras ansökan kommer därmed inte att falla på bristande kompetens. Det gör det här till ett större hot. Ystad Allehanda

Fyledalen i närheten av Tomelilla

Kristina Jönsson (m), Tomelillas kommunalråd: Jag ser inga fördelar!

– När man läser om hur många borrhål som behövs för att se om det finns naturgas i marken så förstår man att det här självklart kommer att påverka stora områden.

– Så av den information jag har just nu kan jag inte se några fördelar med Shells vilja att undersöka om det finns naturgas i Tomelilla kommun.

– Genom tidigare fall har jag också lärt mig att markägarna bara äger matjorden och allt under det ägs av staten, så för att påverka det här krävs lobbyverksamhet. Ystad Allehanda

Lars-Ingvar Ljungman, Vellinges kommunalråd:

– Jag var med på 70-talet då det borrades efter olja i Skåne. Argumentet var då att de geologiska förutsättningarna talade för att det fanns olja, men man hittade inget. Så jag tror att samma resultat skulle nås nu.

– Dessutom känns det väldigt konstigt att Shell vill borra efter naturgas samtidigt som ett klimatmöte hålls på Bali, där man säger att man ska minska användandet av fossila bränslen. Sverige ska ju vara ett föredöme i de här frågorna och satsa på biogas i stället.

– Nej, det blir tummen ner för min del. Ystad Allehanda

– Jag trodde först att det var ett skämt. Inte minst nu när miljökonferensen pågår på Bali och alla pratar om hur vi ska göra oss av med fossila bränslen. Jag vet inte riktigt hur de tänker, men det här gör mig inte glad, säger Martina Krueger, klimat- och energiexpert på Greenpeace. Ystad Allehanda

– Att påbörja borrning efter fossilgas i Skåne är helt fel väg att gå, fossilgasen måste fasas ut tillsammans med oljan för att vi ska vara trovärdiga i klimatarbetet. För Skåne är en utveckling där man fokuserar på lantbruket för livsmedel och bioenergi samt turism en mycket mer intressant framtidsväg än att börja borra i vårt vackra landskap, säger Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp) från Malmö. Sydsvenskan

SVT – Sydnytt om Svenska Shells begäran.

Se Sydnytts inslag. Medverkande:

Lisa Ovesen Botwid, reporter för Sydnytt
Carl Georgsson , vd Svenska Shell AB
Christer Akej (m), kommunalråd Simrishamn
Carl Piper – miljömedveten österlenare – och markägare m.m.
Kristina Jönsson (m), kommunalråd Tomelilla
Olof Tilly/Per Sjöberg, fotograf och redigerare

Sydnytt – mera om borrningarna.

Alla blev minst sagt tagna på sängen av Shells ansökan om att få borra efter naturgas i stora delar av Skåne. Idag är frågorna fler än svaren, kring när, var och hur det hela ska gå till.

Medverkande:
Anna-Carin Pihl, reporter
Lars-Ingvar Ljungman (m), kommunalråd Vellinge
Kristian Wennberg, tf chef länsstyrelsens miljöavd
Patrik Wiberg, fotograf
Olof Tilly, redigerare

Ulf Sivhed geolog SGU i intervju på Sydnytt – tveksam till att det skulle finnas naturgas i någon större mängd i Skåne.

Svenska Naturskyddsföreningen om fossila bränslen och dess påverkan på miljön. Tex den nu aktuella fossila gasen.

DN:s Christian Azar svarar på läsarnas frågor om energi och teknik.

~o~

 

Änglamark

Text och musik: Evert Taube, 1971

Kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna,
vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill,
låt dem få leva, de är ju så sköna!

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm,
leka tittut mellan blommande grenar,
låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm,
låt fiskar simma kring bryggor och stenar.

Sluta att utrota skogarnas alla djur!
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!
Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!

Kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna,
vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill,
låt dem få leva, de är ju så sköna!

Bröderna Bernhard, Åke och Roy Lindberg – ur Hasse å Tages film Äppelkriget – som spelades in på Österlen…

Uppdatering:

Idag skrev tidningarna detta om Shell. Jag har inte varit på mötet i Malmö – väntar på tidningarnas rapporter därifrån.

Sydsvenskan – Shell ska söka gas i södra Malmö samt Osäkerhet kring provborrningarna

Svenska Dagbladet har inte skrivit något överhuvudtaget – till dags datum. DN har bara skrivit en liten notis – de citerade TT den 13 december.

Se TV4 Öresunds inslag från Shells informationsmöte i Skåne idag. Tidigare inslag. Annika Larsson från Ja till Österlen – Nej till skifferbrytning har tittat på Shells ansökan till Bergstaten om att få provborra i Skåne. Hon berättar att Svenska Shell anlitat en mycket duktig advokat för att skriva ansökan – vilket innebär att förhandlingarna kommer att gå ganska snabbt. Vill man lämna in en protest så måste man vara snabb. Att ansökan kom nu – strax före jul är troligen ett strategiskt drag från Shells sida – man räknar kallt med att folk är upptagna med julfirandet och kanske bortresta. De flesta har inte tid att sätta sig in i frågan. Svenska Shells ansökan till Bergstaten i PDF.

För min del tror jag dessutom att folk i allmänhet inte vet vad ”naturgas” är. Det låter naturligt och miljövänligt – men man borde använda den mer korrekta benämningen ”fossilgas”. För detta är – liksom bensin – ett fossilt ämne – som inte bör användas vid förbränning – med tanke på klimatförändringarna.

Biogas – vägen ut ur etanol och biodieselfällan – Miljömagasinet.

Helsingborgs Dagblad skrev två artiklar den 13 december. Denna uppdaterades den 14 december – och jag har missat den. En ny artikel den 17 december: Inga protester mot gasprospektering.

Ystad Allehanda har skrivit några artiklar – men det är mycket svårt att söka bland deras artiklar. På orden: ”Shell, provborra, Skåne” fick jag 0 träffar. Men på endast ordet Shell fick jag 43 träffar – varav alla utom en var ointressanta i sammanhanget. Det märkliga är att de skrivit omkring 4-5 artiklar i ämnet – men att endast en artikel kom upp.

Trelleborgs Allehanda (ser ut att vara samma tidning som Ystad Allehanda) Flera vill provborra åt Shell

di.se tillför inget nytt.

Skånska Dagbladet har börjat med en nätupplaga såg jag nu – men de har samma TT-notiser som DN

Skånskan 2007-12-13

Skånskan 2007-12-14

Det märkliga är att det i TT-meddelandet står att 22 kommuner berörs – men sedan säger Shells informatör att: ”Det kan röra sig om ett tiotal hål”. Det måste röra sig om enorma hål i så fall – eftersom 22 kommuner berörs av ett tiotal hål.

Uppdatering:

Den 29 maj skriver Helsingborgs Dagblad att Shell fått tillstånd att provborra på ett antal ställen i Skåne.

Enligt Ystad Allehanda har Shell lovat att återställa allt efter sig – om det blir utvinning. Ett märkligt uttalande – eftersom urskogar tar flera hundra år att återställa, vägar som anläggs knappast kommer att rivas upp och bli natur igen…

Trelleborgs Allehanda citerar Villa ägarnas riksförbund: ”Shells ansökan om gasutvinning oseriös”

Lokaltidningen om Shell Explorations planer på utvinning av fossilgas – så kallad naturgas.

Skånska Dagbladet – Länsstyrelsen negativ till utvinning

Skånska Dagbladet – Lund säger nej

 

Europa=EU?

 

Radion står som vanligt på. När Ring P1 börjar slår jag över till P2. Ibland glömmer jag att gå tillbaks till P1. De har rätt bra program på P2. 

Några program jag kan rekommendera är:

Radio String Quartet. Foto: Lukas Beck

Kalejdoskop

Så här står det på deras egen sida: Gränsöverskridande konst-, pop- och världsmusik, electronica, jazz och blues, ragor och radiokonst, elektroakustik och stråkkvartett, symfonirock och slagverk, visa och postrock…

Skönt att höra något annat än det som hela tiden strömmar ut ur butikernas högtalare. För den som är nyfiken går det att lyssna på gamla program i 30-dagarsarkivet.

 

Klingan

Programmet påmminner ganska mycket om Kalejdoskop. Så här skriver de själva: I Klingan hör du varje vecka nya plattor varvat med reportage och intervjuer. Det rör sig ofta om hybridmusik som bottnar i flera traditioner, musikaliska byrackor, musik från kulturella korsvägar, musikaliska experiment i mötet mellan genrer – infallsvinklarna kan bli många.

Här finns också ett 30-dagarsarkiv att lyssna på. Dessa två program är verkligen sådana man blir glad av. Klingan presenteras av Lennart Wretlind.

Kungliga Operans Kör. Foto: Mats Bäcker Kungliga Operan

Och så det gamla programmet Eldorado med Kjell Alinge. Det behöver knappast presenteras. Och för den som lyckats missa det under alla år – gå in på 30-dagarsarkivet… På söndag den 9 december: Kjell Alinge har träffat Mats Ek med anledning av Stockholms-operans uppsättning av Orphée, Héctor Berlioz version av Orfeus-myten.

Massor av klassisk musik förstås.  Ikväll – torsdag 6 december klockan 19.30 kommer P2 Live klassiskt sända en konsert med Hanna Hartman. Också den ska gå att lyssna på via 30-dagarsarkivet.

På förmiddagarna sänds Önska i P2 med Pernilla Eskilsdotter. Jag fick med ett önskemål där för drygt ett år sedan. Det var ingen särskild kompositör – jag ville bara höra en kvinnlig kompositör – tycker visserligen mycket om Mozart, Beethoven, Bach, Haydn och de övriga gubbarna – men något verk av en kvinna måste väl musikhistorien kunna presentera? Jag fick flera värdefulla tips av lyssnarna – och under några veckor spelades minst ett verk per gång som komponerats av en kvinna. Nu verkar den gamla spelordningen vara återställd.

Alma Mahler – kompositör

Clara Schumann, Alma Mahler och de övriga ligger och dammar på hyllorna. Och där ligger de väl kvar tills någon annan lyssnare får den briljanta idén att önska en av alla kvinnliga kompositörer som uppenbarligen har varit verksamma och skapat fantastisk musik. Men människan är väl ett vanedjur.

Daria van den Bercken spelar Clara Schumanns Concerto, tillsammans med Rotterdams filharmoniska orkester. Dirigent JoAnn Falletta.

Dessutom kan jag på rak arm inte nämna ett enda verk av en kvinnlig kompositör – medan jag troligen kan rabbla upp över 20 av män.

För snart en månad sedan anordnade Malmö symfonirkester – MSO – en konsert med spelmusik, ”Joystick 2.0”. Konserthuset fylldes av TV- och datorspelande ynglingar och män. Där fanns också ickespelande publik, traditionella konserthusbesökare och spelande kvinnor. Men för första gången var män och ynglingar i majoritet på konserthusets klassiska arrangemang. Jag var inte där, jag arbetade den kvällen – men min son var där. Orvar Säfström var kvällens värd.

Jag tror jag ska ringa in till Önska i P2 och önska något av Yoko Shimomura. Hennes musik spelades i alla fall på konserthuset i Stockholm förra sommaren. Yoko Shimomura har en lång meritlista – bland de senaste verken finns bland annat musiken till Monster Kingdom: Jewel Summoner för Sony PSP. Man kan lyssna på Yoko Shimomuras musik på Youtube – här är ett klipp från Kingdom Hearts: Organization XIII.

Monster Kingdom: Jewel Summoner

Nå – nu lyssnade jag i alla fall på P1 – på Selimovic i P1. Programmet skulle handla om varför svenskarna inte kände sig som européer. För min del förstår jag inte frågeställningen. Redan i lågstadiet fick jag lära mig att vi bodde i Sverige, Skandinavien, Norden, Europa, Tellus, Vintergatan, Universum.

Vad menade Selimovic? Skulle jag känna mig mer som europé än som svensk? Och hur känner man sig då? Som sydeuropé känner jag mig inte. För det är jag inte. Möjligen känner jag mig som en nordeuropé. I alla fall är det vad jag är.

Men så kom den gamla vanliga tolkningen: Trots att vi har varit med i EU i en massa år – så har vi svenskar svårt att identifiera oss med Europa.

Europa utom Svalbard, Novaja Zemlja och Frans Josefs land – text och bild från Wikipedia

Åh – nej – inte han också! Så EU är detsamma som Europa? Vilken världsdel tillhörde vi innan årskiftet 1994-1995 – när Sverige gick med i EU? Världsdelen Skandinavien? Där Norge fortfarande ligger – för de är ju inte med i EU = Norge ligger inte i Europa? Eller hur menar de? Och var ligger Schweiz? Världsdelen Kanton? Nä – det ligger ju i Kina – och dessutom heter det numera Guangdong. Men schweizarna kanske är kineser?

Gäst i studion var Cecilia Malmström – EU-minister. Hon kände sig europeisk – för hon var uppväxt bland annat i Frankrike. Gäst i studion var även Jan Hammarlund – som sjöng sin fantastiska sång Jag vill leva i Europa.

Jan Hammarlund protesterade mot sammanblandningen EU/Europa. Tack! Äntligen en människa som har begripit. Jag tyckte om dig innan – och jag tycker om dig ännu mer nu!

För den som vill lyssna på Selimovic går det bra att lyssna på 30-dagarsarkivet. För den som vill lyssna på och kanske ladda ner Jan Hammarlunds sång Jag vill leva i Europa (på spanska) – så kan man gå in på hans hemsida. Där finns fler sånger av honom att ladda ner.

En bit ur en film om Alma och Gustav Mahler.

Uppdatering:

Det händer ofta att det jag just pratat om – eller skrivit om nämns på radion – som om de hör vad jag säger. Just nu går UR:s Personligt: Om globaliseringen på P1. Det handlar bland annat om s.k. världsmusik. Och om Urkult (ful hemsida – skärp er!). Tack för att ni påminde mig. Urkult och Multikulti (ytterligare en ful hemsida från en butik med en vacker idé, ett mysigt café och fantastisk musik!) –  som inte får förbigås om man vill höra något annat än de reklamfinansierade radiokanalernas upprepningar av samma skiva.

Det finns ytterligare en Multikultihemsida – men den verkar vara under uppbyggnad – här.