Fuck you very much the FCC

it's a dirty fork!!

Eric Idle tröttnade en dag på FCC – och skrev en låt som man kan ladda ner här (högerklicka på det länkade ordet ”här” och välj ”spara mål som..” – sparas förslagsvis i en musikmapp).

Alla får ladda ner låten och spela den gratis – utom FCC:

”…it’s dedicated to the FCC and if they broadcast it, it will cost a quarter of a million dollars”.

Here’s a little number I wrote the other day while out duck hunting with a judge, QUACK

Fuck you very much the FCC
Fuck you very much for fining me
Five thousand bucks a fuck so I’m really out of luck
Thats more than Heidi Fliess was charging me.
So fuck you very much the FCC
For proving that free speech just isn’t free
Clear Channel’s a dear channel
so Howard Stern must go
Attorney General Ashcroft doesn’t like strong words and so
He’s charging twice as much as all the drugs for Rush Limbo
so Fuck you all so very much

So fuck you very much dear Mr. Bush
for heroically sitting on your tush
For Halliburton, Enron, all the companies who fail
Lets send them a clear signal and stick Martha straight in jail
She’s an uppity rich bitch, but at least she isn’t male
So fuck you all so very much

So fuck you dickhead Mr. Cheney too.
Fuck you and fuck everything you do.
Your pace maker must be fake
You haven’t got a heart
As far as I’m concerned your just a pasty faced old fart
And as for Condolezza she an intellectual tart
So fuck you all so very much

So fuck you very much the EPA
For giving all Alaska’s oil away
It really is a bummer
When I can’t fill my Hummer
The ozone a no go zone now that Arnold’s here to say
The nuclear winter games are going to take place in LA
So fuck you all so very much

So what the planet fails
Lets save the great white males
And fuck you all so very much

QUACK

Monty Pythons hemsida

Annonser

Små irritationer…

Ja jag vet – det finns viktigare saker att irritera sig på än WordPress uppdateringar.

Men som den snobb och estet jag är kan jag bara inte med att se att folk har sökt på:

klamydia runt om i v��rlden

katolsk pr��st ballong

k��pa billigare kondomer

k��ldolmar

opererat mags��cken

b��g-bomb

d��lig lukt gamla b��cker

��vers��tt en l��t

siewert ��holms r��tteg��ngshandlingar

Detta oskick började Wordpress med den 16 maj 2008.

Dessförinnan gick det att läsa våra vackra svenska ord i originalstavning – utan �.

PS: WordPress har tydligen automatisk rättstavning av bloggen – i alla fall när det gäller deras eget namn. Försöker stava med stort W och litet p – men icke. Så varför kan de inte rätta till ��vers��tt en l��t och andra dumheter? DS

Uppdatering: Wordpress tillåter svenskans alla bokstäver i sökmotorlistan, från och med idag. Tack för det WördPräss!

Svensk Lärare Malmö

Jag antar att det inte anses meriterande för den arbetssökande att påpeka språkliga fel i annonsen. Inte direkt till den blivande arbetsgivaren.

Det är ungefär lika smart som att skriva att man är norgann och odrentlig – som jag råkade skriva i en platsansökan. Det var inget medvetet skämt – utan ett slarvfel.

Frågan är: Hur många utbildade svensklärare kan låta bli att plocka fram rödpennan och be författaren undvika särskrivningar och engelska ord i svensk text?

Kanske är det ett test trots allt. Finn flest fel – få jobbet…

 _________________________________________________

Svensk Lärare Malmö

GMS Language Services

Publicerad: 2008-04-01, Annons-ID: 1302449

Malmö (Kommuninformation), 1 plats
Sista ansökningsdag: 2008-05-01

Svensk lärare Malmö

Arbetsgivare : GMS Language Service®
Box 104
135 23 Tyresö

Arbetsbeskrivning: Vårt språkföretag letar efter en lärare i Svenska för utbildning av vuxna affärsmänniskor i Malmö regionen. Fokus kommer att vara allmänna & affärs svenska Erfarenhet är att föredra dock ej nödvändigt.

Duration: Deltid

Lön: Enligt överenskommelse

Sänd ansökan till: info@gmsgroup.se
or fax 08 798 2070 or mail to above address
No phone calls.

Sista ansöknings dagen : 2008-04-15

_______________________________________________

Annonsen finns här – tills den tas bort – antar jag.

PS: Man ska utbilda vuxna affärsmänniskor. Underbart! Antar att det betyder att det finns affärsmänniskor som inte är vuxna.

Kamelåså

Tack Suzanne för tipset…

…och här är en bonusfilm till hele min danske familj…

Vegetarian och kannibal?

En kvinnlig kannibal, av Leonardo Kern, 1650

För alla kannibaler som vill gå över till vegatisk kost kunde en f.d. student på The Tuck School of Business – Mark Nuckols – erbjuda ett vegetariskt alternativ: HUFU. Produkten är baserad på tofu – och är enligt Nuckels utprovat av de som vet hur människokött smakar.

Verksamheten varade inte länge – kunder fick inte de varor de beställt och hans sida stängdes i mitten av år 2006. Här är dock en arkivsida som visar hur den såg ut:

Welcome to EatHufu.com, home of Hufu
— The Healthy Human Flesh Alternative!

The Museum of Hoaxes – en bloggsida om bluffar skriver om HUFU och Mark Nuckols. 

Mark Nuckols intervjuades i flera tidskrifter. Bland annat The Dartmouth Review: The genesis of this whole seemingly crazy project was a couple years ago when I was reading a book by the anthropologist Marvin Harris titled, Good to Eat: Fields of Food Taboos, which deals with food taboos, and I was reading the chapter on cannibalism while eating a tofurkey sandwich. Then I thought, ”If you can make tofu that tastes like turkey, why not human flesh?”

TDR: Now, how did you come up with the recipe for human flesh flavor? And how will you actually inject the flavor into the tofu? What is the process there?

MN: The Hufu is produced by a meat-substitute processor/producer in the Netherlands, and they pretty much just designed the product to our specifications. I can tell you based on the research that we’ve done that human flesh essentially tastes like beef, but a little softer and a little bit leaner. The stories that people in Samoa or Fiji called human beings ”long pork,” I think that is overdone. People do not taste like pork or chicken.

The Harvard Crimson Magazine skriver: He is currently developing three new ”exciting” products: Delicious Baby Seal, Endangered Panda, and Underprivileged Child.”I think quite a few people from the ruling class would actually favor eating the flesh of poor children,” he says. ”Larry Summers would love this product!”

Angående Larry Summers så har han visst gjort uttalanden liknande de som  James D. Watson gjort – kvinnor kan enligt Summers inte prestera något bra resultat inom vetenskapen. Hela hans tal finns här.

Kan man vara en vegetarisk kannibal? Vegetarisk pizza har jag hört om – men vegetarisk kannibal? Jo – det fanns en – ”Den vegetariske kannibalhövdingen Bangzulu”. När jag arbetade på Lilla Tetern i Lund bjöd vi in dem. Biljetterna sålde snabbt slut. Barnen älskade Bangzulu. Alla i bandet pratade en skön skånska.

1991 startades gruppen Bangzulu (”Ove”, ”Sure Kåre”, ”Prinsessan”, ”Österrikaren” och givetvis den vegetariske kannibalhövdingen Bangzulu) som snabbt blev en stor succé bland förskolebarnen i Malmö. I raketfart spred sig ryktet och det talades om Bangzulufeber i staden, barnfamiljerna hade tagit en ny grupp till sitt hjärta. Gruppen släppte 5 CD-skivor, gjorde ca. 800 konserter land o rike runt, samt införde bejublade julshower för barn varav den siste sålde ut Baltiska hallen vid 2 tillfällen samma dag. 1999 gjorde Bangzulu sin sista konsert på Malmö Konserthus. Gruppen avslutades då Bangzulus grundare Mats Bengtsson gick bort samma år. Info från denna sida.

Enligt denna sida skulle ursprunget till ordet kannibal vara detta: Og så har troen på hundehoveder – på sin egen kringlede måde – del i oprindelsen af ordet kannibal: Mongolernes fyrste, der spredte skræk og rædsel i middelalderens Europa, kaldtes Khan; det blev misopfattet som det latinske canis, hund. Columbus rejste i 1492 til Amerika, men han troede som bekendt, at han var nået til Indien, så da spanierne spurgte efter den lokale fyrste, Khanen, fik de til svar af indianerne, at de kaldte sig karibier, hvilket blev misopfattet som kaniba, khanens undersåtter (samtale er ikke let, når ingen af parterne forstår den anden parts sprog). Da spanierne vendte tilbage og ikke fandt de folk, som var efterladt, gik de ud fra, at de var blevet dræbt og muligvis ædt af disse kannibaler.

Wikipedia skriver så här om Cynocephaly – människor med hundhuvuden – och om St Kristoffer:

Cynocephali figure both in pagan and in Christian world-views. A legend that placed St. Andrew and St. Bartholomew among the Parthians presented the case of ”Abominable,” the citizen of the ”city of cannibals… whose face was like unto that of a dog.” After receiving baptism, however, he was released from his doggish aspect (White, 1991). Quite similar was the portrait of St. Christopher, a giant of a cynocephalic species in the land of the Chananeans (the ”canines” of Canaan in the New Testament) who ate human flesh and barked. Eventually, Christopher met the Christ child, regretted his former behavior, and received baptism.

Det grekiska ordet för kannibal är antropofag – människoätare.

Oäten: En mångordig mellansvensk som fick höra att en person är ”oäten” skulle utgå från att det handlar om ett uttryck kannibaler emellan, men det betyder bara att man ännu inte har ätit – ungefär som att den som är okammad inte har kammat sig än.

Om kannibalism på Wikipedia

Böcker om kannibaler i Karibien

Mera böcker – plus recept på råbiff

Nordisk familjeboks definition av ordet kannibal:

Kannibal Sp. caniba’l, i st. f. cariba’l, af caribe, innebyggare på de karibiska öarna, der spaniorerna första gången träffade bruket af menniskoätning), menniskoätare; grym, vildsint menniska. – Af menniskoätning (kannibalism) tror man sig på några ställen (Belgien, Danmark) hafva funnit spår redan bland de förhistoriska folken; i literaturen från forntiden finnas antydningar derom hos flere folk (skyter, inder, egypter, nordafrikaner m. fl.).

Bekant är den från Nord-Amerika hos aztekerna under 16-17 årh., hos algonkin- och irokesindianer ända till 1813. I Syd-Amerika gödde tupis sina krigsfångar, gåfvo dem hustrur och uppåto slutligen dem och deras afkomma. Fitzroy uppgifver, att innevånarna i Eldslandet likaledes uppåto sina fångar och, vid hungersnöd, sin egen stams äldre qvinnor, hvilka dödades genom qväfning i rök. Flerestädes på Sundaöarna och på öarna i Stilla hafvet har funnits allmän kannibalism. Likaså finnes seden ännu flerestädes i Afrikas eqvatoriala delar, såväl åt vestkusten (enl. Du Chaillu), som särdeles intensiv hos niam-niam och monbuttu (enl. Schweinfurth).

– Hos individer bland naturfolken uppträder kannibalism någon gång, som det vill synas, betingad af en sjuklig lusta, hos eldsländare, australier m. fl. naturfolk oftare af allmän hungersnöd, hvilken senare äfven någon gång föranledt sådan bland mera civiliserade. Dessa fall af menniskoätning äro dock mera undantag och motsvara icke det vanliga begreppet af kannibalism, som sker i större skala och oftast af andra anledningar. Ingenstädes utgör dock menniskokött daglig hufvudsaklig föda, huru ymnigt det än förtäres; men der kannibalism finnes, döljes den icke och anses aldrig vanhedrande eller ohygglig, förrän dess
utöfvare komma i beröring med icke-kannibaler. En ny-zeeländsk höfding förklarade: ”Stor fisk äter liten fisk; insekter äta hvarandra; stora foglar nära sig af små; det är i öfverensstämmelse med naturens ordning att menniskan förtär sina besegrade fiender”.

– Brist på föda eller kanske mest brist på annan animalisk föda torde väl å de flesta ställen hafva gifvit anledning till de första försöken i menniskoätning. Man har dervid funnit spisen behaglig: ”intet är så läckert, som död man”, sade Yiti-öboarna, och alla namn på menniskolik går i deras språk ut på att beteckna något ätbart, godt. Samma åsigt torde ock gälla i Afrika, hvarest på flere ställen denna föda hålles till salu. Till följd häraf ega vanligen öfverallt höfdingarna företrädesrätt till denna mat, och från Yiti, hvarest man stundom i kulinariskt
ändamål stekte fångarna lefvande, berättas, att en höfding ensam förtärt niohundra lik, utan att låta någon annan smaka af dem (Williams). Der ansågs ock denna föda vara för god för qvinnorna; ensamt männen fingo förtära deraf. Der båda könen äro kannibaler, förbehållas dock åt männen de bästa bitarna, som äro barn- och qvinnokött i allmänhet samt bröst, armar och lår. – Då denna föda, liksom all annan, ingår i den ätandes kropp och varder en del af dess substans, förmenade en del kannibaler, att jämte den förtärda materien äfven inkorporerades de psykiska egenskaper, som förut uppenbarat sig deri: den förtärdes styrka, färdigheter, tapperhet, intelligens. Så trodde maorierna, hvilka derför satte mera värde på den
segaste hjelte än på det möraste dibarn. Och med detta förtärande hindrade man äfven sin motståndares tillvaro i det andra lifvet samt vardt sålunda trygg för all skada af honom i framtiden; man förintade derjämte hans sjelfständiga odödlighet och lade den till sin egen. Ju flere fiender maorierna förtärde, dess högre kommo de att stå i efterverlden. Att uppätas var derför å andra sidan den största olycka. I fortsättning med denna tanke stod den hos flere
folk gängse seden att af hämd äta sina enskilde och stammens fiender samt att med uppätning straffa äktenskapsbrytare, förrädare, spioner och andra gröfre brottslingar. – Kannibalismen är sålunda icke alltid och öfverallt en smaksak, utan har flerestädes en, om man så får säga, högre betydelse. Möjligen har den ock haft en religiös på ett och annat ställe, t.ex. hos aztekerna, hvilka i sina teokallier dödade hundraden af krigsfångar och förtärde dem, sedan de åt guden offrat hjertan och blod. G- v. D.

Skånsk kannibal som inte gått över till vegetarisk kost.

Europa=EU?

 

Radion står som vanligt på. När Ring P1 börjar slår jag över till P2. Ibland glömmer jag att gå tillbaks till P1. De har rätt bra program på P2. 

Några program jag kan rekommendera är:

Radio String Quartet. Foto: Lukas Beck

Kalejdoskop

Så här står det på deras egen sida: Gränsöverskridande konst-, pop- och världsmusik, electronica, jazz och blues, ragor och radiokonst, elektroakustik och stråkkvartett, symfonirock och slagverk, visa och postrock…

Skönt att höra något annat än det som hela tiden strömmar ut ur butikernas högtalare. För den som är nyfiken går det att lyssna på gamla program i 30-dagarsarkivet.

 

Klingan

Programmet påmminner ganska mycket om Kalejdoskop. Så här skriver de själva: I Klingan hör du varje vecka nya plattor varvat med reportage och intervjuer. Det rör sig ofta om hybridmusik som bottnar i flera traditioner, musikaliska byrackor, musik från kulturella korsvägar, musikaliska experiment i mötet mellan genrer – infallsvinklarna kan bli många.

Här finns också ett 30-dagarsarkiv att lyssna på. Dessa två program är verkligen sådana man blir glad av. Klingan presenteras av Lennart Wretlind.

Kungliga Operans Kör. Foto: Mats Bäcker Kungliga Operan

Och så det gamla programmet Eldorado med Kjell Alinge. Det behöver knappast presenteras. Och för den som lyckats missa det under alla år – gå in på 30-dagarsarkivet… På söndag den 9 december: Kjell Alinge har träffat Mats Ek med anledning av Stockholms-operans uppsättning av Orphée, Héctor Berlioz version av Orfeus-myten.

Massor av klassisk musik förstås.  Ikväll – torsdag 6 december klockan 19.30 kommer P2 Live klassiskt sända en konsert med Hanna Hartman. Också den ska gå att lyssna på via 30-dagarsarkivet.

På förmiddagarna sänds Önska i P2 med Pernilla Eskilsdotter. Jag fick med ett önskemål där för drygt ett år sedan. Det var ingen särskild kompositör – jag ville bara höra en kvinnlig kompositör – tycker visserligen mycket om Mozart, Beethoven, Bach, Haydn och de övriga gubbarna – men något verk av en kvinna måste väl musikhistorien kunna presentera? Jag fick flera värdefulla tips av lyssnarna – och under några veckor spelades minst ett verk per gång som komponerats av en kvinna. Nu verkar den gamla spelordningen vara återställd.

Alma Mahler – kompositör

Clara Schumann, Alma Mahler och de övriga ligger och dammar på hyllorna. Och där ligger de väl kvar tills någon annan lyssnare får den briljanta idén att önska en av alla kvinnliga kompositörer som uppenbarligen har varit verksamma och skapat fantastisk musik. Men människan är väl ett vanedjur.

Daria van den Bercken spelar Clara Schumanns Concerto, tillsammans med Rotterdams filharmoniska orkester. Dirigent JoAnn Falletta.

Dessutom kan jag på rak arm inte nämna ett enda verk av en kvinnlig kompositör – medan jag troligen kan rabbla upp över 20 av män.

För snart en månad sedan anordnade Malmö symfonirkester – MSO – en konsert med spelmusik, ”Joystick 2.0”. Konserthuset fylldes av TV- och datorspelande ynglingar och män. Där fanns också ickespelande publik, traditionella konserthusbesökare och spelande kvinnor. Men för första gången var män och ynglingar i majoritet på konserthusets klassiska arrangemang. Jag var inte där, jag arbetade den kvällen – men min son var där. Orvar Säfström var kvällens värd.

Jag tror jag ska ringa in till Önska i P2 och önska något av Yoko Shimomura. Hennes musik spelades i alla fall på konserthuset i Stockholm förra sommaren. Yoko Shimomura har en lång meritlista – bland de senaste verken finns bland annat musiken till Monster Kingdom: Jewel Summoner för Sony PSP. Man kan lyssna på Yoko Shimomuras musik på Youtube – här är ett klipp från Kingdom Hearts: Organization XIII.

Monster Kingdom: Jewel Summoner

Nå – nu lyssnade jag i alla fall på P1 – på Selimovic i P1. Programmet skulle handla om varför svenskarna inte kände sig som européer. För min del förstår jag inte frågeställningen. Redan i lågstadiet fick jag lära mig att vi bodde i Sverige, Skandinavien, Norden, Europa, Tellus, Vintergatan, Universum.

Vad menade Selimovic? Skulle jag känna mig mer som europé än som svensk? Och hur känner man sig då? Som sydeuropé känner jag mig inte. För det är jag inte. Möjligen känner jag mig som en nordeuropé. I alla fall är det vad jag är.

Men så kom den gamla vanliga tolkningen: Trots att vi har varit med i EU i en massa år – så har vi svenskar svårt att identifiera oss med Europa.

Europa utom Svalbard, Novaja Zemlja och Frans Josefs land – text och bild från Wikipedia

Åh – nej – inte han också! Så EU är detsamma som Europa? Vilken världsdel tillhörde vi innan årskiftet 1994-1995 – när Sverige gick med i EU? Världsdelen Skandinavien? Där Norge fortfarande ligger – för de är ju inte med i EU = Norge ligger inte i Europa? Eller hur menar de? Och var ligger Schweiz? Världsdelen Kanton? Nä – det ligger ju i Kina – och dessutom heter det numera Guangdong. Men schweizarna kanske är kineser?

Gäst i studion var Cecilia Malmström – EU-minister. Hon kände sig europeisk – för hon var uppväxt bland annat i Frankrike. Gäst i studion var även Jan Hammarlund – som sjöng sin fantastiska sång Jag vill leva i Europa.

Jan Hammarlund protesterade mot sammanblandningen EU/Europa. Tack! Äntligen en människa som har begripit. Jag tyckte om dig innan – och jag tycker om dig ännu mer nu!

För den som vill lyssna på Selimovic går det bra att lyssna på 30-dagarsarkivet. För den som vill lyssna på och kanske ladda ner Jan Hammarlunds sång Jag vill leva i Europa (på spanska) – så kan man gå in på hans hemsida. Där finns fler sånger av honom att ladda ner.

En bit ur en film om Alma och Gustav Mahler.

Uppdatering:

Det händer ofta att det jag just pratat om – eller skrivit om nämns på radion – som om de hör vad jag säger. Just nu går UR:s Personligt: Om globaliseringen på P1. Det handlar bland annat om s.k. världsmusik. Och om Urkult (ful hemsida – skärp er!). Tack för att ni påminde mig. Urkult och Multikulti (ytterligare en ful hemsida från en butik med en vacker idé, ett mysigt café och fantastisk musik!) –  som inte får förbigås om man vill höra något annat än de reklamfinansierade radiokanalernas upprepningar av samma skiva.

Det finns ytterligare en Multikultihemsida – men den verkar vara under uppbyggnad – här.

Skitsnacksbingo!

 

Hörde på P1:s Vetandets värld – Språket – med Anna Lena Ringarp och Lars-Gunnar Andersson.

De pratade bland annat om s.k. modeord. Lyssnare har fått skicka in förslag på ord som de ansåg vara modeord.

Det verkade som om de flesta lyssnare retade sig på modeorden. Och en lyssnare hade tips på skitsnacksbingo som man kan hitta på nätet och ladda ner.

Meningen är att när man går på möten ska man lyssna efter de i förväg nedskrivna orden – och när man fått fem i rad ska man resa sig upp och för full hals ropa: SKITSNACK!

Skitsnacksbingo går att skriva ut från Yttermeras sida, och Floskelbingo – flera varianter går att få när man uppdaterar.

En användare påstod att föredragshållaren blivit mycket förvånad när åtta personer skrek skitsnack för tredje gången på två timmar. För min del hade det räckt om en person rest sig upp en gång under något av mina föredrag och ropat skitsnack. Nu är jag inte en direkt missbrukare av modeord – och när de dyker upp i min mun vill jag oftast svälja tungan. Jag är lite allergisk mot modeord.

Men visst, om man kokar ner det det så känner jag nånstans att det finns där, på en skala, typ och de tenderar att öka i frekvens – beroende på i vilken kontext jag befinner mig…

Den som har ett överskott av modeord i sin ryggsäck kan knyta ihop den och skicka till Språkpolisen. Vet inte om man även kan anmäla språkmissbrukare där. Lotten – har dessutom skapat Språktidningen.

Jag kan rekommendera en SvD-artikel i ämnet – och – Susen Schultz tar orden från min mun…

”Man borde se över sina rutiner (men eller hur?!) och kommunicera ut behovet av att skapa en dialog för att lyfta frågan. Det blir en utmaning men man får ta tillvara de resurser som finns för en hållbar utveckling. Varför då? Därför att det ligger i pipelinen och agerar vi inte på det så sänder det ut fel signaler. Det vi därför måste göra är att hacka i oss att inget är ristat i sten och greppa att vi snackar skarpt läge i nuläget: det är dags att äga frågan, komma in i matchen, ta på sig sparkbyxan, vända jumbon och sätta den på kartan. Bara på det sättet kan vi hämta hem och kvalitetssäkra ett mångfaldsgenererat koncepttänk som bottnar i behovet av att skapa ett integrerat mervärde – face to face.”

Peter Eriksson – krönikör på tidningen Hennes – tycker att kvinnor ska aktivera männen-soffpotatisarna – med bland annat floskelbingo. Vilket får Fröken Look att önska död åt trögstartade killar. Och jag kan bara hålla med. Varför ska ansvaret för ett förhållande bara ligga hos den ena parten?

Kanske skulle Peter Eriksson gå på konferens om jämställdhetens floskelbingo.

För den som är intresserad av språk kan kanske Ulf Karl Olov Nilsson: ”Synopsis” vara en behållning.

ICA-Kuriren: Modeord – statusmarkör och finslang

Floskeltoppen

PS: Polisen spelar också floskelbingo…

Tack Martin för tipset om Inkscape…

Och för detta och för detta. Varför ska narkomaner få sjuk vård – kan de inte få vanlig sjukvård istället?